ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 215 69,105 63,663 132,768
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 8,513 8,302 16,815
นครศรีธรรมราช 131 10,450 9,808 20,258
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 106 9,555 9,206 18,761
พัทลุง 98 13,413 12,892 26,305
ภูเก็ต 56 1,923 1,867 3,790
ยะลา 517 18,200 17,315 35,515
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 407 497 490 987
สตูล 238 31,213 30,188 61,401
สุราษฎร์ธานี 50 4,372 4,245 8,617

รวม

2,693 167,249 157,978 325,227
สนับสนุนโดย
ICK RADIO
สนับสนุนโดย
ICK RADIO
สนับสนุนโดย
ICK RADIO
สนับสนุนโดย
ICK RADIO

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 431,769