ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 213 73,635 68,660 142,295
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 8,517 8,318 16,835
นครศรีธรรมราช 131 10,463 9,825 20,288
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 108 12,644 12,211 24,855
ยะลา 520 32,874 29,897 62,771
ระนอง 32 4,704 4,498 9,202
สตูล 241 34,165 32,915 67,080
สุราษฎร์ธานี 51 5,661 5,599 11,260

รวม

1,461 182,665 171,923 354,588
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 603,849