ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 213 73,352 68,169 141,521
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 8,519 8,316 16,835
นครศรีธรรมราช 131 10,463 9,824 20,287
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 108 12,840 12,401 25,241
พัทลุง 98 13,412 12,891 26,303
ภูเก็ต 59 1,958 1,896 3,854
ยะลา 518 25,845 24,178 50,023
ระนอง 32 4,545 4,364 8,909
สงขลา 407 497 490 987
สตูล 241 33,584 32,642 66,226
สุราษฎร์ธานี 51 5,656 5,569 11,225

รวม

2,705 190,679 180,742 371,421
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 540,441