ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 211 67,765 62,424 130,189
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 7,060 6,812 13,872
นครศรีธรรมราช 131 9,156 8,566 17,722
นราธิวาส 1 0 0 0
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,059 8,776 17,835
พัทลุง 98 13,407 12,873 26,280
ภูเก็ต 56 1,656 1,582 3,238
ยะลา 510 15,696 14,850 30,546
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 392 158 186 344
สตูล 232 630 631 1,261
สุราษฎร์ธานี 48 4,052 3,947 7,999

รวม

1,990 128,645 120,648 249,293
086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 259,386