ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 212 68,088 62,734 130,822
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 7,363 7,105 14,468
นครศรีธรรมราช 131 9,214 8,614 17,828
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,081 8,800 17,881
พัทลุง 98 13,413 12,879 26,292
ภูเก็ต 56 1,827 1,767 3,594
ยะลา 510 16,557 15,694 32,251
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 392 158 186 344
สตูล 232 630 631 1,261
สุราษฎร์ธานี 48 4,052 3,947 7,999

รวม

2,659 130,391 122,359 252,750
086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 274,660