ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 213 68,591 63,357 131,948
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 7,900 7,641 15,541
นครศรีธรรมราช 131 10,255 9,621 19,876
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,417 9,093 18,510
พัทลุง 98 13,404 12,880 26,284
ภูเก็ต 56 1,924 1,864 3,788
ยะลา 516 18,193 17,293 35,486
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 392 497 490 987
สตูล 238 28,543 27,721 56,264
สุราษฎร์ธานี 49 4,085 3,967 8,052

รวม

2,673 162,817 153,929 316,746
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 382,497