ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 211 67,485 62,125 129,610
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 6,132 5,900 12,032
นครศรีธรรมราช 131 8,878 8,320 17,198
นราธิวาส 1 0 0 0
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 8,956 8,678 17,634
พัทลุง 98 13,407 12,871 26,278
ภูเก็ต 56 1,234 1,200 2,434
ยะลา 510 14,527 13,756 28,283
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 392 142 172 314
สตูล 232 630 630 1,260
สุราษฎร์ธานี 48 4,049 3,947 7,996

รวม

1,990 125,446 117,600 243,046
สนับสนุนโดย
Halal Institue Prince of Songkla University
สนับสนุนโดย
ʶҺѹ
086-159-6554

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 243,679