ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 213 68,420 63,084 131,504
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 7,729 7,460 15,189
นครศรีธรรมราช 131 9,964 9,309 19,273
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,418 9,093 18,511
พัทลุง 98 13,404 12,879 26,283
ภูเก็ต 56 1,834 1,771 3,605
ยะลา 516 17,002 16,129 33,131
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 392 157 186 343
สตูล 237 9,948 9,546 19,494
สมาพันธ์ฯ 0 0 0 0
สุราษฎร์ธานี 49 4,077 3,963 8,040

รวม

2,672 141,961 133,422 275,383
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 328,776