ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 213 68,215 62,915 131,130
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 7,547 7,269 14,816
นครศรีธรรมราช 131 9,415 8,754 18,169
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,418 9,093 18,511
พัทลุง 98 13,404 12,879 26,283
ภูเก็ต 56 1,830 1,770 3,600
ยะลา 516 16,902 16,041 32,943
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 392 157 186 343
สตูล 232 630 632 1,262
สุราษฎร์ธานี 49 4,077 3,963 8,040

รวม

2,667 131,603 123,504 255,107
086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 302,581