หน้าหลักประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัด

ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัด


นายอัสนาวี มุคุระ

นายพิษณุ ศรีสอาด

นายวีระ เจริญฤทธิ์

นายหล่อ สายวารี

นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ

นายยูซบ โต๊ะวัง

นายแวดือราแม มะมิงจิ

นายอะหมัด และเยาะ

ดร.อะห์มัด อิสัน

ด.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์

ดร.สะมะแอ ฮารี

นายหมาดสะ หมานหนำ

นายศักดิ์กรียา บิลแสละ

นายอรุณ อุมาจิ

นายสมนึก เหมประพันธ์


masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 540,424