The Islamic Committee Of Krabi

สนง. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
09 ม.ค 2562   175 ครั้ง

ประชุมเตรียมงานเมาลิดกลางกระบี่

9 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมสถาบันเอกภาพมุสลิม มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ นัดประชุมคณะกรรมการจัดงานเมาว์ลิดกลางกระบี่ ครั้งที่ 37

086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554

สนง. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ตั้งหมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324