The Islamic Committee Of Krabi

สนง. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
18 มี.ค. 2562   103 ครั้ง

ฮาลาลกระบี่อบรมผู้ประกอบการที่ขอรับรองฮาลาล

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ ห้องประชุม สนง กอจ กระบี่ คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล อบรมให้ความรู้ ผู้ประกอบการที่ขอต่ออายุผลิตภันฑ์ ฮาลาล โดย นายวาเหตุ มารยา หัวหน้าฝ่าย นายกอเดช ผิวดี คณะกรรมการ นายวิรัช สีหมุ่น ฝ่ายฮาลาล บรรยายให้ความรู้สู่การปฏิบัติ มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วม บ้านเหนือน้ำดื่ม โรงแรมอ่าวนางพริ้นวิวล์ครัวฮาลาล โรงแรมอ่าวนางภูพิมาน ครัวฮาลาล แมคโครสาขาอ่าวนาง

086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554

สนง. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ตั้งหมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324