The Islamic Committee Of Krabi

สนง. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
02 ก.พ. 2562   70 ครั้ง

ประชุมประจำเดือนกรรมการอิสลามกระบี่ ทั้งคณะ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

2 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมประจำเดือนกรรมการอิสลามกระบี่ ทั้งคณะ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงาน กอจ กระบี่ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม 62

086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554

สนง. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ตั้งหมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324