The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
02 ก.พ. 2562   393 ครั้ง

ร่วมงานเลี้ยงการกุศล มัสยิดนาหัวนอน

2 กุมภาพันธ์ 62 เวลา 15:00 น ประธาน กอจ ร่วมงานเลี้ยงการกุศล มัสยิดนาหัวนอน เพื่อหาทุนในการจัดซื้อที่ดินวากัฟ

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324