The Islamic Committee Of Krabi

สนง. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
02 ก.พ. 2562   116 ครั้ง

ร่วมงานเลี้ยงการกุศล มัสยิดนาหัวนอน

2 กุมภาพันธ์ 62 เวลา 15:00 น ประธาน กอจ ร่วมงานเลี้ยงการกุศล มัสยิดนาหัวนอน เพื่อหาทุนในการจัดซื้อที่ดินวากัฟ

086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554

สนง. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ตั้งหมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324