The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
27 มี.ค. 2562   382 ครั้ง

วันสำเร็จการศึกษาศาสนูปถัมภ์

27 มกราคม 2562 ณ เวลา 11:00 น.โรงเรียนศาสนูปถัมภ์มูลนิธิ พิธีมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนประถมศึกษาปีที่6และกิจกรรมบันฑิตน้อยนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2561

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324