The Islamic Committee Of Krabi

สนง. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
29 มี.ค. 2562   18 ครั้ง

เลือกกรรมการมัสยิดท่าทองหลาง

29 มีนาคม 2562 ที่มัสยิดประชาบำรุง ท่าทองหลาง ต เขาทอง อ เมือง จ กระบี่ คณะกรรมการ กอจ กระบี่ เป็นกรรมการคัดเลือกอิหม่าม มี นายสุนทร สีหมุ่น นายเจะอาหลี คมขำ นายสมเกียรติ วะจิดี นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก นายวิรัช สีหมุ่น ผลดำเนินการ ไม่มีสัปปุรุษ เสนอบุคคล เป็นอิหม่าม และคณะกรรมการมัสยิด

สนับสนุนโดย
ʶҺѹ
สนับสนุนโดย
Halal Institue Prince of Songkla University
086-159-6554

สนง. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ที่ตั้งหมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324