The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
29 มี.ค. 2562   351 ครั้ง

เลือกกรรมการมัสยิดท่าทองหลาง

29 มีนาคม 2562 ที่มัสยิดประชาบำรุง ท่าทองหลาง ต เขาทอง อ เมือง จ กระบี่ คณะกรรมการ กอจ กระบี่ เป็นกรรมการคัดเลือกอิหม่าม มี นายสุนทร สีหมุ่น นายเจะอาหลี คมขำ นายสมเกียรติ วะจิดี นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก นายวิรัช สีหมุ่น ผลดำเนินการ ไม่มีสัปปุรุษ เสนอบุคคล เป็นอิหม่าม และคณะกรรมการมัสยิด

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324