The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
29 มี.ค. 2562   297 ครั้ง

ร่วมงานเมาว์ลิดกลางห้วยน้ำขาว

29 มีนาคม 2562 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาว์ลิดกลางตำบลห้วยน้ำขาว ประจำปี 2562 ครั้งที่13 มีคณะกรรมการอิสลามร่วม นายก่อเดช ผิวดี นายวิรัช สีหมุ่น นายวาเหตุ มารยา นายกาแมน ลูกเหล็ม ในระหว่างฝวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 รวม 3 วัน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว เป็นองค์กรที่สนับสนุนการจัดงานเมาว์ลิดกลางตำบลห้วยน้ำขาว ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญ เพราะเป็นการเผยแพร่จริยวัตรของท่านศาสดามูหัมหมัด (ซล)และยังสร้างความรักความสามัคคีให้กับพี่น้องชาวตำบลห้วยน้ำขาว การส่งเสริมในเรื่องศาสนา  ซึ่งได้สอดคล้องกับยุทศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น คือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและบริบทของอิสลามแห่งแท้จริง โดยได้ผลักดันกิจกรรมต่างๆทั้งกำลังพล และงบประมาณ การจัดงานครั้งนี้ กำนันวินัย ผิวดำ เป็นประธานจัดงาน

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324