The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
31 มี.ค. 2562   308 ครั้ง

เยี่ยมสนามสอบเขตตำบลคลองประสงค์

31 มีนาคม 2562 เวลา 10:00 น พร้อมหัวหน้าหน่วยสอบ 64 สมาคมคุรุสัมพันธ์ ฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ฟรัดูอัยน์ ตำบลคลองประสงค์ ณ สนามสอบมัสยิดบ้านเกาะกลาง

086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324