The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
27 ก.ย. 2562   141 ครั้ง

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะการใช้ชีวิติอย่างมีความสุข

เรียนผู้บังคับบัญชาการบริหารกิจการศาสนาอิสลามกระบี่ภายใต้การบริหารของนายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 27 กันยายน 2562 นำโดยนายสุนทร สีหมุ่น รองประธานกอจ นานวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามกระบี่ เป็นผู้บรรยายให้ความรุ้กับผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจำจังหวัดกระบี่ ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะการใช้ชีวิติอย่างมีความสุข ของผู้ต้องขังมุสลิมตามวิถีอิสลาม จัดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 24 พค.- 25 ตุลาคม 2562 ณ เรือนจำจังหวัดกระบี่ พร้อมกับมอบหนังสือหลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ โดยสมาคมคุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายมาเหร็น ทับโทน ดร.ประทีป ทับโทน และตัวแทนสมาคมสตรีมุสสลิม นางวิลัยรัตน์ มุคุระ นางมารียา จันมนี นางนัฐพร เหล่ชาย นางกอดียะ บุตรหลำ นางค้อตีเย๊าะ ทำศรี เสร็จสิ้นภาระกิจ เวลา 11:30 น. ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324