The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
01 ต.ค. 2562   103 ครั้ง

ประชุมกรรมการขับเคลื่อนสร้างศูนย์บริหารศาสนาอิสลามกระบี่

วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2562 ศาลากลางชั้น 3 ห้องอ่าวลึก เวลา 13:30 น
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2562 นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจกระบี่ นายสวาสดิ์ เถาว์กลอย นายวิรัตน์ และเล็ม นายอาบียะลา นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก นายสุขสันติ์ ไทรบุรี นายสุรัตน์ มุคุระ นายสุวรรณ มุคุระ นายวิรัช สีหมุ่น นายสุขกาย จันทร์อ่อน นายสำราญ เจะโส้  นายคมสัน บิลละโสย
วาระของการประชุมประกอบด้วย การรายงานผลการจัดงานวันเอกภาพมุสลิม ครั้งที่ 1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 
รายงานความคืบหน้าการรับบริจาควากัฟ BOQ แยกตามห้องต่างๆ
รายงานความคืบหน้าของการเก็บเงินบริจาคผ่านมัสยิดต่างๆ คน 20 บาท ต่อ 3 เดือน 
รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์บริหาร
รายงานผลการตรวจสอบโครงเหล็กหลังคาอาคารศูนย์ฯ ของวิศวกรโยธาของ อบต ไสไทย 
แจ้งแผนการระดมทุนบริจาควากัฟเพื่อสร้างศูนย์บริหารศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324