The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
31 ต.ค. 2562   195 ครั้ง

กอจ.กระบี่เข้ามอบเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขังในเรียนจำกลางกระบี่

วันที่ 31 ต.ค. 2562  เวลา 10:00 - 12:00 น. ที่เรีือนจำกลาง จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ สมาคมสตรีมุสลมจังหวัดกระบี่ ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับต้องขังที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพผู้ต้องขังรุ่นที่ 1 จำนวน 240 คน แยกชาย หญิง  เป็นผู้ต้องขังชาย 200 คน และผู้ต้องขังหญิง 40 คน นำโดย นายสุนทร  สีหมุ่น รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่, นายวิรัตน์  และเล็ม  เลขานุฯ, นายวิรัช  สีหมุ่น  ฝ่ายประชาสัมพันธ์, นายมนตรี  ขาวขำ อิหม่ามมัสยิดนูรุลฮูดา, นายประทีป  ทับโทน ผู้ประสานงานโครงการ, นายวิลัยรัตน์  มุคุระ และคณะฯ ภารกิจเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับการอำนวยความสะดวกจาก ผู้บัญชาการเรือนจำ กลางจังหวัดกระบี่ (นางสาวนงลักษณ์  โสเชื้อ ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์ และไอซีที สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่  รายงาน)

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324