The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
21 ธ.ค. 2562   209 ครั้ง

ร่วมงาคุรุสัมพันธ์ฯ ตคลองหิน

21 ธันวาคม 2562 ที่สนามวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก ต คลองหิน อ อ่าวลึก จ กระบี่ กับวันครอบครัวคุรุสัมพันธ์ หน่วยสอบที่ 57 นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามกระบี่เปิดงาน โดยมีนายชัยวัฒน์ คลองแค หัวหน้าหน่วยสอบ 57 กล่าวรายงาน นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการกระบี่ กล่าวพบปะ มีกรรมการอิสลามเข้าร่วม นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลาม นายฉลาด ดำดี กรรมการอิสลาม นายอาลีม บ้านนบ กรรมการ นายธัญญา เหล่ชาย กรรมการ นายธนาศักดิ์ แดงหนำ กรรมการ ร่วมงาน และร่วมต้อนรับ นายหล่อ สายวารี ประธาน กอจ นครศรีธรรมราช  ร่วมบรรยายศาสนธรรม ภายในงานจัดให้มีร้านค้าจำหน่ายเสื้อผ้า อาหารนานาชนิด งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22  พศ. 2562 รวม 3 วัน วิรัช รายงาน

086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324