The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
11 ก.พ. 2563   133 ครั้ง

รวมน้ำใจสู่หนองถั่วแรด

11 ก.พ.2563
เวลา 18:00-22:00 น. 
งานรวมน้ำใจสู่มัสยิดบ้านหนองถั่วแรด ครั้งที่ 13 ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 
        คืนนี้ นายสมควร ขันเงิน รอง ผวจ.กระบี่ พร้อมด้วย นายอัสนาวี
มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ และประธานมูลนิธิอาดามี่ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.นายวิรัช ศรีหมุ่น กอจ.ประธานชมรมอิหม่าม อ.เมืองกระบี่ พ.ต.อ.ดร.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสน์ ผกก.สภ.ป่าตอง และ พ.ต.ท.นฤบดินทร์ ปังหลีเส็น รอง ผกก.สภ.ป่าตอง ร่วมงาน “รวมน้ำใจสู่มัสยิดบ้านหนองถั่วแรด ครั้งที่ 13” เพื่อหางบประมาณบริจาคสมทบทุนก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ 
        ในโอกาสนี้ นายสมควร ขันเงิน ทำหน้าที่เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ แนวทางแสวงหาความรู้สู่ความศรัทธาตามหลักอิสลาม” โดยกล่าวถึงโองการในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ที่เน้นให้มนุษยชาติแสวงหาความรู้ นับเป็น
โองการแรกๆ ที่พระผู้เป็นเจ้าสอนสั่ง การเรียนรู้และสอนอัลกุรอานเป็นความโปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้า และหน้าที่แรกของมนุษย์คือให้ศึกษาหาความรู้ ดังที่กล่าวว่า “ จงอ่านเถิดและพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงใหญ่ยิ่ง”พระองค์ทรงสอนการใข้ปากกา และเป็นผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้” หรือการอ่านให้สูเจ้าอ่านทุกอย่าง แต่ต้องอ่านและศึกษาด้วยพระนามแห่งพระองค์ เมื่อมีความรู้                         -2-
จึงก่อให้เกิดความเชื่อ เชื่อแล้วจึงศรัทธา ศรัทธาแล้วจึงปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วจึงจงรักภักดี และยอมจำนน หรือ” ผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ศึกษาอัลกุรอานและสอนอัลกุรอาน” การแสวงหาความรู้โดยศึกษาศาสนา เป็นความโกรดปรานของอัลลอฮฺ หรือใครก็ตามที่อยู่บนหนทางของการแสวงหาความรู้ อัลลอฮฺจะทรงทำให้ง่ายดายแก่พวกเขาซึ่งหนทางสู่สวรรค์ และอิสลามเน้นการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีพ จากปฏิสนธิในครรภ์มารดาจนสู่หลุมฝังศพ เป็นต้น 
        นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการ จุฬาราชมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง” แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก : อิสลามกับโลกปัจุบัน “ พูดเกี่ยวกับความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงสร้างมนุษย์ให้แตกต่างกัน เพื่อให้แต่ละชาติพันธ์ สร้างความผูกพัน เชื่อมโยง และรักกัน และหรือหลอมเป็นประชาชาติหนึ่งเดียวกัน ประวัติศาสตร์การสู้รบระหว่างคริสเตียน ยิว และอิสลาม การโฆษณาชวนเชื่อ ( PROPAGANDA) ของตะวันตกว่าอิสลาม เป็น TERRORIST หรือ ISLAMOPHOBIA จึงขอให้พวกเราร่วมสร้างเอกภาพหรือโลกเป็นหนึ่งเดียว ( ONE WORLD) เป็นต้น
        นายอัสนาวี มุคุระ กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงาน และนายวิรัตน์ และเล็ม กล่าวการขับเคลื่อนงาน ของ กอจ.กระบี่ เลิกงานเวลา 22:30 น, 
        ณ มัสยิดบ้านหนองถั่วแรด ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324