The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
13 มี.ค. 2563   198 ครั้ง

เปิดงานย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่ภูเก็ต

ณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ภูเก็ต จัดงาน “ย้อนประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลาม” 13-14 มี.ค.นี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้หลักคำสอนศาสนาอิสลาม
      คณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดงาน “งานย้อนรอยประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลาม” โดยมี น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณพงศ์ รองผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต นายชารีฟ ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.จุฬาราชมนตรี ร.ต.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเก็ต คณะกรรมการอิสลามในฝั่งอันดามัน สมาคมสตรีอิลสามอันดามัน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชาวมุสลิมในภูเก็ตให้การต้อนรับ เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยา ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โดย นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานย้อนประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลาม ว่า อบจ.ภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงานย้อนประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2563 นี้ จำนวน 1.5 ล้านบาท ผ่านทางคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการส่งเสริมศาสนาอิสลาม และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักคำสอนของศาสนาอิสลาม รวมถึงเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และนอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนส่งเสริมโครงการต่างๆ ด้านศาสนาอิสลามอีกหลายโครงการ
ด้าน ร.ต.ต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทางคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต ต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นสตรีอิสลามที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานให้แก่พี่น้องชาวมุสลิมจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันจัดงานย้อนประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลามขึ้นมา โดยเฉพาะในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน โดยภายในงานจะมีทางอาจารย์ชารีฟ ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สนง.จุฬาราชมนตรี ได้มาบรรยายถึงประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลาม การบรยายธรรม การจัดนิทรรศการศาสนาอิสลาม การมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่โต๊ะอิหม่าม การแสดงบนเวทีของนักเรียนจากมัสยิดต่างๆ ในภูเก็ต รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ อีกมากมาย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2563 นี้ ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยา ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ขณะที่ น.ส. มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดงานว่า ทุกศาสนามีประวัติศาสตร์ การจัดงานย้อนประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมที่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงรากเหง้า คำสอนของศาสนาอิสลาม เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักคำสอนของศาสนา ซึ่งเราต้องยอมรับว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคนเข้ามาจำนวนมาก มีสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและคนจากทั่วโลก ซึ่งอาจจะมีสิ่งที่ได้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามบ้าง การเรียนรู้จากคำสอนหลักศาสนาอิสลามทำให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้อง

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324