The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
04 ส.ค. 2563   111 ครั้ง

ประชุมประจำเดือน กอจ กระบี่

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุม สนง กอจ กระบี่ ประชุมคณะกรรมการอิสลามกระบี่ มีการประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามกระบี่ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยการนำของนายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ และได้รับเกียรติจาก นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการกระบี่ ร่วมประชุม 

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324