The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
09 ส.ค. 2563   107 ครั้ง

อบรมครูสอนศาสนาโรงเรียนเอกชนจังหวัดกระบี่

ร่วมเป็นเกียรติพิธิเปิดการอบรม
8-9 สิงหาคม 2563 ที่มัสยิดกลางกระบี่ กิจกรรมเทคนิคการเรียนการสอน วิชาอิสลามศึกษา เพื่อยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) พิธีเปิดโดย อัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ ดำเนินงานโดย...สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ วิทยากรบรรยายในหัวข้อ #สอนอย่างไรให้ทันสมัยน่าเรียน# 
โดย คุณสุนทร มาลาตี ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ มีครูสอนศาสนาอิสลาม เข้าร่วมกิจกรรม จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดกระบี่ จำนวน 51 คน

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324