The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
06 ก.ย. 2564   162 ครั้ง

ซีพี เครือข่ายเจริญโภคภัณฑ์ เข้าเยี่ยมสำนักงาน กอจ กระบี่

วันที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวมีนา หวังจิ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัดเข้าพบ กรรมการอิสลามกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ  นายวิรัช สีหมุ่น ฝ่าย ICT และนายเอกรัญ แดงโต๊ะเห สภาเครือข่ายช่วยเหลือมนุษยธรรมจุฬาราชมนตรี  เพื่อประสานความร่วมมือ กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามมัสยิดชุมชนเครื่อข่ายอนุกรรมการมุสลีมะห์จังหวัดกระบี่  โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือซีพีได้จัดหลักสูตรการสร้างผู้นำเพื่ออนาคตเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เถ้าแก่) หรือ CP Future Leaders Development Program (FLP) เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีทักษะความเป็นผู้นำควบคู่กับทักษะการพัฒนาไอเดียทางธุรกิจ พลิกโฉมจากโมเดลพัฒนาคนในอดีตที่ให้ความสำคัญกับความชำนาญเฉพาะทาง โดยส่งเสริมให้สตรีมุสลิมในจังหวัดกระบี่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324