The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
07 ก.ย. 2564   62 ครั้ง

สมควร ขันเงิน อดีตรองผู้ว่าราชการกระบี่เข้าคาระวะประธานทกอจ กระบี่

https://www.facebook.com/102884613537795/videos/559366558824146/
นายสมควร ขันเงิน เยี่ยมคาระวะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และคณะ ( กอจ.กระบี่) เยี่ยมมัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมติดตามชมความก้าวหน้าในการก่อสร้าง “อาคารสำนักงาน กอจ.กระบี่” งบประมาณ 13 ล้านบาท และ live สด “พบปะพี่น้องมุสลิมจังหวัดกระบี่ ทาง วิทยุ 89 MKz ณ มัสยิดกลางประจำจังหสัดกระบี่ ( 7 ก.ย.2564, เวลา 09:00- 10:00 น.) 

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324