The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
02 ต.ค. 2564   51 ครั้ง

กอจ.กระบี่ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 64

กอจ.กระบี่ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 64

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุม กอจ กระบี่ จัดให้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของเดือนกันยายน 2564  มีคณะกรรมการเข้าร่วม 17 คน ประชุมผ่านซูม 4 ราย

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324