The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
19 ต.ค. 2564   63 ครั้ง

ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา     8:30 น ที่ห้องประชุมสำนักงานกรรมการอิสลามกระบี่ ร่วมต้อนรับผู้บริหาร จากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีประธาน กอจ กระบี่ และคณะกรรมการอิสลามร่วมต้อนรับ ในการพบปะทางธนาคารอิสลามได้มอบสิ่งของเพื่อบรรเทาให้กับผู้ที่กระทบจากโครวิด 19

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324