The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
27 ต.ค. 2564   50 ครั้ง

พบกลุ่มมุสลีมะห์ตำบลอ่าวนาง เพื่อปรึกษาหารือ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา10:00-11:30 น. ที่สวนอาหารยามเย็น พบกลุ่มมุสลีมะห์ตำบลอ่าวนาง เพื่อปรึกษาหารือ ติดตามผลการเรียนการสอน ซักถามประเด็นปัญหา โดย นายวิรัตน์ และเล็ม ครูผู้สอน วิรัช สีหมุ่น ฝ่ายจัดการระบบสื่อออนไลน์

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324