The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
30 ต.ค. 2564   49 ครั้ง

มอบปัจจัยถุงยังชีพ น้ำดื่ม ให้กับพี่น้องสัปปุรุษมัสยิดบ้านควนโอ

30 ตุลาคม 64เวลา 13:00 น คณะกรรมการอิสลามกระบี่ มูลนิธิอาดามี นำโดย ประธานอัสนาวี มุคุระ ฮัจยีกอเดร ผิวดี หัวหน้าสังคมสงเคราะห์ นายอาลีม บ้านนบ นายวิรัช สีหมุ่น นายธัญญาเหล่ชาย นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก นายอารีส มุคุระ ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอาดามีศึกษา มอบปัจจัยถุงยังชีพ น้ำดื่ม ให้กับพี่น้องสัปปุรุษมัสยิดบ้านควนโอ ตำบลอ่าวลึกน้อย ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 จำนวน 25 ครัวเรือน

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324