The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
09 พ.ย. 2564   29 ครั้ง

มอบเงินวากัฟให้กับมัสยิดอัลกอบาตีน

วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 64 เวลา 09.30 น. นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่  นายวิรัช สีหมุ่น  คณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ ฝ่ายไอที พร้อมประธานอนุกรรมการมุสลิมะห์ ตำบลคลองขนาน และคณะ ลงพื้นที่บ้านคลองเตาะ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อมอบเงินวากัฟ ของนักเรียนมุสลิมะห์จังหวัดกระบี่ที่ร่วมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้กับมัสยิดอัลกอบาตีน  บ้านคลองเตาะ จำนวน 16,000 บาท เพื่อวากัฟร่วมสมทบสร้างโดมมัสยิด และหออาซาน โดยได้รับการต้อนรับ จากท่านอีหม่ามสอแหล้ เด็นบาเส อีหม่ามมัสยิดอัลกอบาตีน  และท่านอีหม่ามดนกาก กำปา อีหม่ามมัสยิดบ้านเกาะนกคอม พร้อมคณะกรรมการมัสยิดและผู้นำชุมชนบ้านคลองเตาะได้ให้การต้อนรับในครั้งนี้ และยังได้มอบทุนเพื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เข้าเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเอง จำนวน 2 ทุนๆล่ะ 500 บาท โดยการจับฉลาก ซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษา ในครั้งนี้ คือ 
1.นางรัตติยา กูลดี
2.นางสาวเบญมาศ มาศโอสถ 
จากมัสยิดบ้านคลองหมากทั้งสองท่าน 
และการลงพื้นที่ในครั้งนี้ อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม พร้อมกับคณะได้และเยี่ยมอนุกรรมการมุสลิมะห์ มัสยิดบ้านเกาะนกคอม และอนุกรรมการมุสลิมะห์บ้านหลังเกาะ ด้วย โดยมีการพูดคุยซักถาม ถึงปัญหาในการทำงาน พร้อมทั้งนาซีฮัต ให้ความรู้ และเชิญชวนให้อนุกรรมการมุสลิมะห์ เข้าศึกษาเรียนพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยการตั้งเจตนาการเรียนตลอดชีวิตของทุกคน  ให้มีการวางแผนในเรื่องของการทำวากัฟ ธารที่หลั่งริน พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องของการบริจาคทานที่ยั่งยืน  อัลฮัมดุลิลละห์

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324