The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
11 พ.ย. 2564   29 ครั้ง

ตรวจรับรองฮาลาล ศรีเจริญปาล์ม

ตรวจรับรองฮาลาล ศรีเจริญปาล์ม 
วันที่ 11 พย. 2564 เวลา 13:00 น คณะกรรมการอิสลามกระบี่ ฝ่ายกิจการฮาลาล นำโดย นายวาเหตุ มารยา หัวหน้าฝ่าย นายวิรัตน์ และเล็ม เลขาฝ่าย นายวิรัช สีหมุ่น ฝ่ายไอซีที นายสรรญเสริญ ก็กใหญ่ ฝ่ายวิชาการ และ นางอภิญญา เชื้อสมัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายฮาลาล ลงพื้นที่ เขาพนม บริษัท ศรีเจริญปาล์ม เพื่อตรวจรับรองฮาลาล กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ลงนามบันทึกสัญญา ข้อตกลง เพื่อออกเครื่องหมายรับรอง ต่อไป

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324