The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
11 ส.ค. 2565   110 ครั้ง

กอจ.ร่วมประชุมประจำเดือน กอม.ลันตา

วันพฤหัสบดี ที่๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
กอจ.กบ ร่วมประชุม กอม.ลันตา
          ในการนี้ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เขตอำเภอเกาะลันตา เข้าร่วมประชุม
       โดยมีคณะกรรมการอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ในทุกมัสยิดของอำเภอเกาะลันตาเข้าประชุมพร้อมกัน

086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324