The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
12 ส.ค. 2565   98 ครั้ง

พิธีดูอาอ์เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระพันปี ฯ ณ จ.กระบี่

จังหวัดกระบี่ กำหนดพิธีทางศาสนามหามงคล
พิธีดุอาอ์ขอพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่
โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานพิธีกล่าวประกาศราชสดุดี
นายอันยาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร
โดย นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานกรรมการอิสลามฯจังหวัดกระบี่
นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ ประธานอิหม่าม ผู้นำศาสนา คณะกรรมการสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ พึ่น้องประชาชน ร่วมพิธี

086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324