The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
24 ส.ค. 2565   123 ครั้ง

กอจ.อบรมฮาลาล ปี ๒๕๖๕

วัน พุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ 
          ฝ่ายกิจการฮาลาลกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมด้วย ผู้ประกอบการผู้สนใจ กำหนดจัดอบรมฮาลาลสำหรับผู้ประกอบการและผู้สนใจ ประจำปี ๒๕๖๕  

086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324