The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
19 ก.ย. 2565   17 ครั้ง

ประชุมสภาเครือข่ายองค์กรมุสลิมจังหวัดกระบี่

จันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 
            วันนี้ ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม  สภาเครือข่ายองค์กรมุสลิมจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.กระบี่ ณ ห้องประชุมดารุสลาม มูลนิธิเอเชียเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม 

086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324