The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
10 พ.ย. 2565   35 ครั้ง

กอจ.กระบี่ประชุมประจำเดือนร่วมกรรมการอิหม่ามฯ อ.เมืองกระบี่

พฤหัสบดี ที่10พ.ย.2565
       กอจ.กระบี่ประชุมประจำเดือนร่วมกรรมการอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น อ.เมืองกระบี่
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ 
       พร้อมกันนี้ ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่  เป็นเกียรติมอบโฉนดที่ดิน แก่มัสยิดบ้านเกาะกวาง ต.หนองทะเล จ.กระบี่

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324