The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
17 พ.ย. 2565   42 ครั้ง

โครงการให้ความรู้การจัดการศพเพื่ิอลดการแพร่เชื้อตามหลักการอิสลาม

15 พฤศจิกายน 2565
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการศพเพื่อลดการแพร่เชื้อให้ถูกต้องตามหลักการอิสลาม
       วันนี้อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรอบรมฯ ของ อบต.เกาะลันตาน้อย ณ มัสยิดสามัคคีมัสยิด บ้านคลองหมาก 
       สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย 

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324