The Islamic Committee Of Krabi

สนง. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

ย้อนกลับ
19 ธ.ค. 2559  1,739 ครั้ง
เอกสารไฟล์แนบ

ทะเบียนรายนามสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง “ ฮาลาล ” ประจ าปี 2559

ทะเบียนรายนามสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง “ ฮาลาล ” ประจ าปี 2559


ข่าวประชาสัมพันธ์

สนับสนุนโดย
ʶҺѹ
สนับสนุนโดย
Halal Institue Prince of Songkla University
086-159-6554