The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดและสัปปุรุษ มัสยิดบ้านคลองไคร
ที่ตั้งเลขที่:
198/2 
หมู่ที่:
10 
ถนน/ตรอก/ซอย:
คลองพน-ท่ามะพร้าว 
ตำบล/แขวง:
คลองพน 
อำเภอ/เขต:
คลองท่อม  
จังหวัด:
กระบี่  
รหัสไปรษณีย์:
81170 
เบอร์โทรศัพท์:
0828095852

ประวัติความเป็นมาฯ

ประวัติมัสยิดบ้านคลองไคร               มัสยิดบ้านคลองไครเริ่มสร้างหลังแรกเมื่อประมาณปี 2485 โดยมีนาย ก้าย่า  หว้าหาบ  เป็นอีหม่ำคนแรกต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ประชากรในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นได้ย้ายสถานที่จากมัสยิดหลังแรกมาสร้างในที่ปัจจุบันโดยนายหลอย  เล็กกอได้บริจาคที่จำนวน 1 งาน 77 ตารางวา โดยมีนายหมาดเหยด  หญ้าปรังเป็นอิหม่ามคนที่  2  ต่อมาในปี 2522  นายปรีชา  คิดรอบ เป็นอิหม่าม คนที่ &nb ... more


ข่าวประชาสัมพันธ์ ( แสดงทั้งหมด )

ไฟล์ ชื่อเรื่องฯ เปิด
ไม่มีข้อมูล

ประมวลภาพกิจกรรม ( แสดงทั้งหมด )
แผนที่นำทาง Google Map


มัสยิดบ้านคลองไคร
ที่ตั้งเลขที่: 198/2  หมู่ที่: 10  ถนน/ตรอก/ซอย: คลองพน-ท่ามะพร้าว  ตำบล/แขวง: คลองพน 
อำเภอ/เขต: คลองท่อม   จังหวัด: กระบี่   รหัสไปรษณีย์: 81170  เบอร์โทรศัพท์: 0828095852
จำนวนผู้เข้าชม: 10,456สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย