The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดและสัปปุรุษ มัสยิดบ้านคลองโขง
ที่ตั้งเลขที่:
หมู่ที่:
ถนน/ตรอก/ซอย:
 
ตำบล/แขวง:
ศาลาด่าน 
อำเภอ/เขต:
เกาะลันตา  
จังหวัด:
กระบี่  
รหัสไปรษณีย์:
81150 
เบอร์โทรศัพท์:
0899783635

ประวัติความเป็นมาฯ

ประความ ... more


ข่าวประชาสัมพันธ์ ( แสดงทั้งหมด )

ไฟล์ ชื่อเรื่องฯ เปิด
ไม่มีข้อมูล

ประมวลภาพกิจกรรม ( แสดงทั้งหมด )


no record found...


แผนที่นำทาง Google Map

https://www.google.co.th/maps/search/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87/data=!4m2!2m1!4b1?sa=X

มัสยิดบ้านคลองโขง
ที่ตั้งเลขที่: -  หมู่ที่: 2  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล/แขวง: ศาลาด่าน 
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา   จังหวัด: กระบี่   รหัสไปรษณีย์: 81150  เบอร์โทรศัพท์: 0899783635
จำนวนผู้เข้าชม: 2,648สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย