The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดและสัปปุรุษ มัสยิดดารู้ลเอียะห์ซาน
ที่ตั้งเลขที่:
145 
หมู่ที่:
ถนน/ตรอก/ซอย:
ตำบล/แขวง:
คลองยาง 
อำเภอ/เขต:
เกาะลันตา  
จังหวัด:
กระบี่  
รหัสไปรษณีย์:
81120 
เบอร์โทรศัพท์:
0865958478

ประวัติความเป็นมาฯ

ประวัติความเป็นมา มัสยิดดารุลเอียะห์ซาน ตั้งอยู่ที่ 145 หมู่ที่: 4    ตำบล: คลองยาง  อำเภอ: เกาะลันตา  จังหวัด: กระบี่ ได้รับการบริจาคที่ดินจากนายแดง สมใจ  เป็นเนื้อที่ประมาณ .2... ไร่..-..งาน .-... ตารางวา  เมื่อปี พศ. 2505 เดิมได้ก่อสร้างอาคาร บาลาเซาะห์ เมื่อปี พศ. 2510  สำหรับสอนอัลกุรอาน แก่เด็ก และ เยาวชน และใช้ละหมาด ญามาอะห์   ต่อมาได้ก่อสร้างมัสยิด เมื่อปี พศ.2530 บนเนื้อที่ ที่ได้รับ ... more


ข่าวประชาสัมพันธ์ ( แสดงทั้งหมด )

ไฟล์ ชื่อเรื่องฯ เปิด
ไม่มีข้อมูล

ประมวลภาพกิจกรรม ( แสดงทั้งหมด )


no record found...


แผนที่นำทาง Google Map


มัสยิดดารู้ลเอียะห์ซาน
ที่ตั้งเลขที่: 145  หมู่ที่: 4  ถนน/ตรอก/ซอย: -  ตำบล/แขวง: คลองยาง 
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา   จังหวัด: กระบี่   รหัสไปรษณีย์: 81120  เบอร์โทรศัพท์: 0865958478
จำนวนผู้เข้าชม: 2,897สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย