The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดและสัปปุรุษ มัสยิดบ้านหลังโสด(ลันตา)
ที่ตั้งเลขที่:
หมู่ที่:
ถนน/ตรอก/ซอย:
ตำบล/แขวง:
คลองยาง 
อำเภอ/เขต:
เกาะลันตา  
จังหวัด:
กระบี่  
รหัสไปรษณีย์:
81120 
เบอร์โทรศัพท์:
0937764582

ประวัติความเป็นมาฯ

บ้านหลังโสด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ... more


ข่าวประชาสัมพันธ์ ( แสดงทั้งหมด )

ไฟล์ ชื่อเรื่องฯ เปิด
ไม่มีข้อมูล

ประมวลภาพกิจกรรม ( แสดงทั้งหมด )


no record found...


แผนที่นำทาง Google Map


มัสยิดบ้านหลังโสด(ลันตา)
ที่ตั้งเลขที่: -  หมู่ที่: 5  ถนน/ตรอก/ซอย: -  ตำบล/แขวง: คลองยาง 
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา   จังหวัด: กระบี่   รหัสไปรษณีย์: 81120  เบอร์โทรศัพท์: 0937764582
จำนวนผู้เข้าชม: 2,279สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย