The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดและสัปปุรุษ มัสยิดมีฟตาฮุซซอล๊ะฮ์
ที่ตั้งเลขที่:
173 
หมู่ที่:
ถนน/ตรอก/ซอย:
ตำบล/แขวง:
เกาะกลาง 
อำเภอ/เขต:
เกาะลันตา  
จังหวัด:
กระบี่  
รหัสไปรษณีย์:
81120 
เบอร์โทรศัพท์:
0898721953

ประวัติความเป็นมาฯ

ประวัติมัสยิดมิฟตาฮุซซอละฮ์(บ้านคลองโต๊ะหลัง) ... more


ข่าวประชาสัมพันธ์ ( แสดงทั้งหมด )

ไฟล์ ชื่อเรื่องฯ เปิด
ไม่มีข้อมูล

ประมวลภาพกิจกรรม ( แสดงทั้งหมด )


no record found...


แผนที่นำทาง Google Map


มัสยิดมีฟตาฮุซซอล๊ะฮ์
ที่ตั้งเลขที่: 173  หมู่ที่: 4  ถนน/ตรอก/ซอย: -  ตำบล/แขวง: เกาะกลาง 
อำเภอ/เขต: เกาะลันตา   จังหวัด: กระบี่   รหัสไปรษณีย์: 81120  เบอร์โทรศัพท์: 0898721953
จำนวนผู้เข้าชม: 2,185สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย