มัสยิดบ้านคลองยวน (ทะเบียนเลขที่: 020)

ประวัติความเป็นมาฯ

มัสยิดบ้านคลองยวน ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.(ไม่ทราบแน่ชัด)ได้ขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2492 ประวัติความเป็นมาแบบย่อ ๆ ของหมู่บ้าน คำว่า "ยวน" หมายถึงการเกาะอยู่รวมกันของผึ้งจำนวนมาก ที่ต้นไม้ใหญ่ ริมภูเขาและบริเวณหน้าผาที่ภูเขา ในบริเวณเดียวกันด้านล่างเป็นลำคลองมีน้ำทะเลขึ้นลงเป็นประจำทุกวัน จึงเรียกชื่อภูเขานั้นว่า "ภูเขายวน" แต่สำหรับหมู่บ้านจะเรียกว่า "บ้านคลองยวน"
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมัสยิดบ้านคลองยวน จนถึงปัจจุบัน มีทำเนียบอีหม่าม คอเตบ บิหลั่น ดังนี้
ปี 2492 ถึง 2510
1.นายละไมหลงจิ บ่อหนา อีหม่าม
2.นายละไมหรน ชายกุล คอเตบ
3.นายละไลหมาดโดบ ฝั่งขวา บิหลั่น
ปี 2510 ถึง 2525
1.นายอานิจ ตาวัน อีหม่าม
2.นายอมร โกบกุล คอเตบ
3.นายบำรุง รักษาจิตร บิหลั่น
ปี 2526 ถึง 2547
1.นายอมร โกบกุล อีหม่าม
2.นายร่อเฝน โหมดโต๊ะโหด คอเตบ
3.นายบำรุง รักษาจิตร บิหลั่น
ปี 2549 ถึง 2558
1.นายสุจินต์ กุลดี อีหม่าม
2.นายร่อเฝน โหมดโต๊ะโหด คอเตบ
3.นายบำรุง รักษาจิตร บิหลั่น
ปี 2558 ถึง 2561
1.นายสุจินต์ กุลดี อีหม่าม
2.นายหมาน มาศชาย คอเตบ
3.นายมโน โกรพบุรี บิหลั่น
ปี 2561 ถึง ปัจจุบัน
1.นายสุจินต์ กุลดี อีหม่าม
2.นายอิงครัต รักษาจิตร คอเตบ
3.นายมโน โกรพบุรี บิหลั่น

แผนที่นำทาง Google Map
มัสยิดบ้านคลองยวน
ที่ตั้งเลขที่: 307  หมู่ที่: 3  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล/แขวง: ตลิ่งชัน 
อำเภอ/เขต: เหนือคลอง   จังหวัด: กระบี่   รหัสไปรษณีย์: 81130  เบอร์โทรศัพท์: 0872778543
จำนวนผู้เข้าชม: 9,027