086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554
หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบแจ้งวาระของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดว่างหรือหมดลง
312
24 ก.ค. 2565   กอจ. กระบี่
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบมัสยิดออนไลน์ประจำมัสยิดและคำสั่งมัสยิด
296
06 ก.ค. 2565   กอจ. กระบี่
ผลการอบรมและทดสอบก่อนนิกาหฺ 26 มิถุนายน 65
446
27 มิ.ย. 2565   กอจ. กระบี่
ใบสมัครการอบรมและสอบก่อนนีกะห์
527
09 มิ.ย. 2565   กอจ. กระบี่
ขอเชิญร่วมงาน สานสัมพันธ์อัดิ้ลอัฎฮา กระบี่ ครั้งที่ ๒
422
06 มิ.ย. 2565   กอจ. กระบี่
แบบคำร้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบคคล
455
27 มี.ค. 2565   กอจ. กระบี่
ประกาศและคำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบทะเบียนมัสยิด
433
27 มี.ค. 2565   กอจ. กระบี่
รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด pdf
1,099
07 ส.ค. 2564   กอจ. กระบี่
รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด
929
07 ส.ค. 2564   กอจ. กระบี่
กระบี่ แจ้งเลื่อนการอบรมและสอบก่อนนีกะ
1,420
25 เม.ย. 2564   กอจ. กระบี่
โครงการอบรมหลักสูตร ครองเรือนตามวิถีอิสลาม ( อบรมก่อนนิกะห์ )
1,726
20 มี.ค. 2564   กอจ. ระนอง
อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพมัสยิดสู่ความเป็นสากล
1,530
20 มี.ค. 2564   กอจ. ระนอง
แบบจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษรายบุคคล pdf
1,440
26 ก.พ. 2564   กอจ. กระบี่
แบบจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษรายบุคคล word
1,625
26 ก.พ. 2564   กอจ. กระบี่
รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด
1,684
11 ก.พ. 2564   กอจ. กระบี่
ประกาศผลการสอบ โครงการอบรมและทดสอบก่อนนิกาหฺ ตามวิถีอิสลาม รุ่นที่ 1 2564
1,072
08 ก.พ. 2564   กอจ. กระบี่
ปฏิทินการดำเนินการอบรมและสอบก่อนนิกาห.ตามวิถีอิสลาม ประจำปี ๒๕๖๔
1,096
18 ม.ค 2564   กอจ. กระบี่
ใบสมัครเข้าอบรมและทดสอบก่อนนิกาห.ตามวิถีอิสลาม
307
18 ม.ค 2564   กอจ. กระบี่
คู่มือจัดอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.) ตามวิถีอิสลาม
3,484
18 ม.ค 2564   กอจ. กระบี่
ข้อสอบภาคปฏิบัติของผู้เข้าอบรมก่อนนิกะฮ.
7,098
18 ม.ค 2564   กอจ. กระบี่
เนื้อหาสาระของการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.)ตามวิถีอิสลาม
919
18 ม.ค 2564   กอจ. กระบี่
แบบ ศอ.ม.3 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
1,626
23 มี.ค. 2563   กอจ. กระบี่
แบบขออนุญาต จัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
1,384
23 มี.ค. 2563   กอจ. กระบี่
การขอจัดตั้งกองทุนซะกาตและสังคมสงเคราะห์ ประจำมัสยิด
1,661
23 มี.ค. 2563   กอจ. กระบี่
แบบคำขอมีบัตร กรรมการมัสยิด
2,426
15 ธ.ค. 2562   กอจ. สตูล
อบรมก่อนสมรส
3,251
โครงการอบรมระบบปฎิบัติการสารสนเทศ
2,696
03 ก.ค. 2561   กอจ. ยะลา
ข้อกำหนดและการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชำแหละชิ้นส่วน พ.ศ.2559
2,372
พรบ. ฮัจญ์ 2559
2,281
21 พ.ย. 2560   กอจ. พัทลุง
ตรวจสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนฯเพื่อขอรับรองฮาลาล
3,801
17 ก.ค. 2559   กอจ. ตรัง


masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 633,127