สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าใจกุรอาน​ เข้าใจชีวิต
101
21 ก.ค. 2563   กอจ. สงขลา
การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮ.ศ.1441
88
21 ก.ค. 2563   กอจ. สงขลา
บัญชีรายชื่อ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดจังหวัดกระบี่ (ที่ได้รับจัดสรร)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
0
23 มี.ค. 2563   กอจ. กระบี่
แบบ ศอ.ม.3 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
369
23 มี.ค. 2563   กอจ. กระบี่
แบบขออนุญาต จัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
307
23 มี.ค. 2563   กอจ. กระบี่
การขอจัดตั้งกองทุนซะกาตและสังคมสงเคราะห์ ประจำมัสยิด
295
23 มี.ค. 2563   กอจ. กระบี่
แบบคำขอมีบัตร กรรมการมัสยิด
854
15 ธ.ค. 2562   กอจ. สตูล
งานมัสยิด "วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์"
0
19 พ.ย. 2562   กอจ. ภูเก็ต
ขอเชิญร่วมงานวันเอกภาพมุสลิมกระบี่ ครั้งที่1
884
04 ก.ค. 2562   กอจ. กระบี่
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา
589
04 ก.ค. 2562   กอจ. กระบี่
ฮาลาลกระบี่รับรอง เดือนธันวาคม 2561
865
28 ธ.ค. 2561   กอจ. กระบี่
ขั้นตอนเข้าระบบ
1,444
19 ธ.ค. 2561   กอจ. ยะลา
ตารางอบรมก่อนแต่งงาน ปี 2562
11,044
17 ธ.ค. 2561   กอจ. ยะลา
กอจ.สฎ.ชี้แจงอิหม่ามกรณีมัสยิดจัดงานตรงกับวันที่ 13 ต.ค.
958
แถลงข่าวจัดงาน - มหกรรมต้อนรับปีฮิจเราะฮฺศักราช 1440
1,089
27 ก.ย. 2561   กอจ. ปัตตานี
มหกรรมต้อนรับปีฮิจเราะฮฺศักราช 1440
1,587
27 ก.ย. 2561   กอจ. ปัตตานี
สุราษฎร์ธานีผลักดันการศึกษา/ หวังพัฒนาเยาวชนสู่อิหม่านอย่างยั่งยืน
32,609
ตารางการอบรมนายทะเบียนมัสยิดจังหวัดกระบี่
1,246
07 ก.ย. 2561   กอจ. กระบี่
ลำดับการจัดงานมัสยิดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561
1,269
คำสั่งแต่งตั้ง กอจ.สฎ. การแต่งตั้งวาลี (อาร์ม) เพิ่มเติม
956
ระเบียบการอบรมก่อนแต่งงาน
5,137
03 ก.ค. 2561   กอจ. สงขลา
อบรมก่อนสมรส
1,845
ตัวอย่างอับโหลด pdf
1,151
กอจ.สุราษฎร์ธานี เชิญชวนผู้นำศาสนาอิสลาม ร่วมโครงการสัมมนาผู้นำทางศาสนาอิสลามร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
0
ประชาสัมพันธ์ พบเเล้ว 13 ชีวิตติดถ้ำ
915
อบรมโปรเเกรมออนไลน์
982
โครงการอบรมระบบปฎิบัติการสารสนเทศ
1,330
03 ก.ค. 2561   กอจ. ยะลา
เลขา กอจ.เมืองคนดีลงพื้นที่เยี่ยมเยาวชนอบรมก่อนนิกะฮ์
1,206
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจตราการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0
ข้อกำหนดและการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชำแหละชิ้นส่วน พ.ศ.2559
1,268
กำหนดการจัดงานมัสยิดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี 2561
1,446
พรบ. ฮัจญ์ 2559
1,372
21 พ.ย. 2560   กอจ. พัทลุง
ทะเบียนรายนามสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง “ ฮาลาล ” ประจ าปี 2559
2,729
19 ธ.ค. 2559   กอจ. กระบี่
อบรมก่อนแต่งงานรุ่นที่ 38
2,482
07 พ.ย. 2559   กอจ. พัทลุง
ขอเชิญแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
1,416
21 ต.ค. 2559   กอจ. พัทลุง
เชิญร่วมงานอิดิ้ลอัดฮาครั้งที่ 6
2,691
16 ส.ค. 2559   กอจ. กระบี่
ตรวจสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนฯเพื่อขอรับรองฮาลาล
2,446
17 ก.ค. 2559   กอจ. ตรัง
รวมน้ำใจสู่ เยาฮารุนดีนียะห์
3,290
ขอเชิญกอจ.สุราษฎร์ธานี ประชุมวันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕๕๙
3,021
เรียนอิหม่าม ทุกมัสยิดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5,920
กำหนดการ โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนนิกะห์จังหวัดตรัง
2,032
11 ก.ค. 2559   กอจ. ตรัง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสังคมปรองดองสมานฉันท์
2,379
กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮิจเราะห์ศักราช 1437
2,469
12 เม.ย. 2559   กอจ. สงขลา
การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ
2,495
14 มี.ค. 2559   กอจ. สงขลา
กำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช 1437
2,281
12 มี.ค. 2559   กอจ. สงขลา
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
3,337
08 มี.ค. 2559   กอจ. พังงา
ขอเชิญร่วมงานฮาลาลกระบี่
5,100
08 มี.ค. 2559   กอจ. กระบี่
แจ้งเข้าอบรม
5,154
04 มี.ค. 2559   กอจ. กระบี่


masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 400,999