MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสงขลาสตูลสุราษฎร์ธานี
จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 213 30,770 70,849 66,450 137,299
ชุมพร 7 137 285 294 579
ตรัง 152 3,641 7,231 7,036 14,267
นครศรีธรรมราช 132 4,586 10,872 10,270 21,142
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
ปัตตานี 6 2 2 0 2
พังงา 108 5,529 11,977 11,622 23,599
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,108 24,695
ภูเก็ต 59 941 1,707 1,698 3,405
ยะลา 524 18,021 43,779 38,568 82,347
ระนอง 32 2,143 4,972 4,757 9,729
สงขลา 407 197 463 462 925
สตูล 241 15,421 32,919 31,807 64,726
สุราษฎร์ธานี 51 2,454 5,328 5,271 10,599
รวม 2,712 89,770 202,977 190,345 393,322

กิจกรรม


ชุมพรเข้าสู่ระบบทะเบียนมัสยิดออนไลน์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สำนักงานกอจ.ชุมพรนำโดยนายพิษณุ ศรีสอาด ประธานกอจ ชุมพร จัดอบรมเชิงปฎิบัติทะเบียนมัสยิดออนไลน์แก่นายทะเบียนหรือตัวแทนแต่ละมัสยิดในจังหวัดชุมพร 7 มัสยิด นายสุรินทร์ อับดุลลอนาน จากมัสยิดนูรุ้ลอามานะห์ นายวิโรจน์ เดวิเลาะห์ มัสยิด อัลค้อยร้อต นายปรีชา ซอและ นูรุ้ลอามานะห์ นายมาลิก ยอมิบ นูรุ้ลเอียะซาน นายอานันท์ นาคนาวา นายสุนทราภรณ์ นาคนาวา มัสยิดญัมอียะตุ้ลอิสติกอมะห์ นางอัญชนา แสงศรี มัสยิมูญาฮีรีน นายอดิศักดิ์ เลาะหรีม นูรุ้ลอิบาดะห์ โดยได้รับเกียรติจากคุณวิรัช สีหมุ่น(กอจ.กระบี่)มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ผลการอบรบเป็นไปด้วยดี คาดว่าภายในเดือน มีนาคม 2567 นี้ ระบบทะเบียนสัปปุรุษของมัสยิดในจังหวัดชุมพร 7 มัสยิดจะเข้าระบบที่สมบูรณ์
โดย: กอจ. ชุมพร
11 ก.พ. 2567 52
โครงการอบรมให้ความรู้ "การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย"
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ มัสยิดนูรุ้ลฮีดายะห์ (พลังใหม่) ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จัดให้มีโครงการอบรมให้ความรู้ ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และการอาบน้ำมัยยิดตามหลักอิสลาม วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ โดย นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวพบปะให้กำลังใจ และนางสาวนิตยา กสิรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม พร้อมเชิญชวนร่วมงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 43 และแจ้งกำหนดการกิจกรรมภายในงานฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะมุสลีมะห์
โดย: กอจ. กระบี่
03 ก.พ. 2567 70
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เนื่องในโอกาสงานเมาว์ลิดประจำตำบลศาลาด่าน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิรัตน์ และเล็ม รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เนื่องในโอกาสงานเมาว์ลิดประจำตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมี นายวิรัช สีหมุ่น หัวหน้าฝ่ายทะเบียน/เทคโนโลยีสารสนเทศ (สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่) ดำเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรมภายในงาน ผ่านเพจ : พัฒนาศักยภาพมุสลิมกระบี่ นอกจากนี้ นางสาวนิตยา กะสิรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมการอบรม พร้อมเชิญชวนร่วมงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 43 และแจ้งกำหนดการกิจกรรมภายในงานฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะมุสลีมะห์ โดยมี นางส้อส้า น้ำใส ประธานคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์เขตอำเภอคลองท่อม นางสาวจิราภรณ์ เจ๊ะแว ประธานคณะอนุกรรมการมุสลีมะห์เขตตำบลศาลาด่าน และคณะมุสลีมะห์เขตตำบลต่าง ๆ ของอำเภอเกาะลันตา อำเภอคลองท่อม เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
โดย: กอจ. กระบี่
02 ก.พ. 2567 64

ประชาสัมพันธ์


โดย: กอจ. ชุมพร
12 ก.พ. 2567 0
ขอเชิญนายทะเบียนมัสยิดอบรมระบบมัสยิดออนไลน์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ขอเชิญนายทะเบียนมัสยิดอบรมระบบมัสยิดออนไลน์ ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุมพร

โดย: กอจ. กระบี่
12 ส.ค. 2566 302 เปิดแนบไฟล์
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

โดย: กอจ. กระบี่
04 ส.ค. 2566 229 เปิดแนบไฟล์
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม

โดย: มัสยิดไทย.com
27 มิ.ย. 2566 1,778 เปิดแนบไฟล์
แบบจัดเก็บข้อมูลสับปุรุษรายบุคคล word
แบบจัดเก็บข้อมูลสับปุรุษรายบุคคล word

โดย: กอจ. กระบี่
25 มิ.ย. 2566 368 เปิดแนบไฟล์
อบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66
การอบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66 ณ มัสยิดกลางกระบี่

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 831,380