มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 214 30,773 71,056 66,575 137,631
ชุมพร 7 0 0 0 0
ตรัง 152 3,625 7,208 7,005 14,213
นครศรีธรรมราช 131 4,524 10,786 10,173 20,959
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
พังงา 108 5,501 11,927 11,576 23,503
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,107 24,694
ภูเก็ต 59 941 1,705 1,699 3,404
ยะลา 523 17,973 43,680 38,485 82,165
ระนอง 32 2,024 4,703 4,508 9,211
สงขลา 407 196 462 461 923
สตูล 241 15,358 32,810 31,678 64,488
สุราษฎร์ธานี 51 2,451 5,328 5,276 10,604
รวม 2,705 89,294 202,258 189,545 391,803

กิจกรรม


รับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำยลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมี นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และนายอดิสรณ์ เกกินะ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการสำนักงานฯ , ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบมัสยิดออนไลน์) เพื่อบูรณาการให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป
โดย: กอจ. กระบี่
31 พ.ค. 2566 0
ต้อนรับ ท่านสุธีรัส มนัสวกุล ประธานกรรมการอิสลาม จ.นนทบุรี
ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ ท่านสุธีรัส มนัสวกุล ประธานกรรมการอิสลาม จ.นนทบุรี และคณะ /อ.สุนทร สีหมุ่น รองประธาน กอจ.กระบี่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ" / อ.วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นำคณะเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน /อ.สมเดช ขยันการ กอจ.กบ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ กอจ.กระบี่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ และ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ในโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้สอนศาสนาอิสลาม(ฟัรดูอีน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2566
โดย: กอจ. กระบี่
02 พ.ค. 2566 0

ประชาสัมพันธ์


โดย: กอจ. กระบี่ 28 พ.ค. 2566 กำหนดการอบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ ปี 66
ดำเนินการอบรมและทดสอบในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ทุกเดือน ใช้สนามสอบ ณ มัสยิดกลางจังหวัด กระบี่ มีรายละเอียดกำหนดวันอบรมและทดสอบ ดังนี้

โดย: กอจ. สงขลา 16 พ.ค. 2566 เชิญร่วมงานการกุศลมัสยิดไกอยู่หมุดดีน นาทับ จะนะ
มัสยิดไกอยูหมุดดีน บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารในงานการกุศลเพื่อหารายได้สร้างศูนย์การเรียนรู้อิสลามและอัลกุรอานให้แล้วเสร็จ ในวันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566

โดย: กอจ. กระบี่ 24 ก.ค. 2565 แบบแจ้งวาระของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดว่างหรือหมดลง
เมือกรรมการมัสยิดได้ว่างลงด้วยการหมดวาระหรือว่างลง ให้ทุกมัสยิดดำเนินการแจ้งตามแบบฟรอม์นี้ พร้อมเอกสาร แบบ กอม.ส่งสำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

โดย: กอจ. กระบี่ 06 ก.ค. 2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบมัสยิดออนไลน์ประจำมัสยิดและคำสั่งมัสยิด
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบมัสยิดออนไลน์ประจำมัสยิดและคำสั่งมัสยิด

โดย: กอจ. กระบี่ 27 มิ.ย. 2565 ผลการอบรมและทดสอบก่อนนิกาหฺ 26 มิถุนายน 65
ผลการอบรมและทดสอบก่อนนิกาหฺ 26 มิถุนายน 65

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 686,984