มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

มุสลิมกระบี่มอบทุนจัดซื้อครุภันฑ์ทางกราแพทย์ กับโรงพยาบาลกระบี่
วันที่ 23 มิถุนายน 2651 คณะกรรมการอิสลามกระบี่ สมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ ชมรมสหกรณ์อิสลามกระบี่สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ ชมรมอิหม่ามค่อเต็บบิหลั่นจังหวัดกระบี่ นักธุรกิจมุสลิมจังหวัดกระบี่ ร่วมมอบทุนสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภันฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกระบี่ นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลกระบี่ เป็นสถานบริการภาครัฐที่ให้บริการดูแลสุขภาวะที่ดีของประชาชน และได้สร้างคุณประโยชน์แก่จังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงมากมายในด้านการดูแลสุขภาพ ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการบริการเฉลี่ย มากกว่า 1,300 คนต่อวัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความจำเป็นในการให้บริการผู้ป่วย และเนื่องในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เป็นวันครบรอง 65 ปี แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลกระบี่ ทางโรงพยาบาลกระบี่ จึงกำหนดจัดงานครบรอบ 65 ปี ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลกระบี่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และโรงแรมมาริไทม์ปาร์คแอนด์สปา รีสอร์ท กระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ หารายได้สมทบทุนจัดจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลกระบี่ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจการดูแลสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้บูรณาการกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิชาการ และนิทรรศการ 65 ปีโรงพยาบาลกระบี่ กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อโรงพยาบาลกระบี่ ครั้งที่ 1 กิจกรรมทำบุญประจำปี และทอดผ้าป่าสามัคคี และกิจกรรม รวมน้ำใจ ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินร่วมสนับสนุน สามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชี “กองทุนก่อสร้างอาคาร 140 ปี จังหวัดกระบี่ และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลกระบี่” ธนาคารกรุงไทย สาขากระบี่ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 812-0-38955-7
โดย: กอจ. กระบี่
23 มิ.ย. 2561 649
ฝ่ายกิจการฮาลาลเดินหน้าจัดโครงการ ให้ความรู้
"ฝ่ายกิจการฮาลาลเดินหน้าจัดโครงการ ให้ความรู้และหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักการมาตรฐานฮาลาล" เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนวัดโพธาราม หมู่ที่ 3 อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีกำหนดการจัด โครงการอบรมสัมมนา “การให้ความรู้และหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานฮาลาล” โดยมีเป้าหมายคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี, อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นและ กรรมการอิสลามประจำมัสยิดรวมไปถึงผู้ประกอบการฮาลาลทั้งหมดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจตรงกันในระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยกิจการฮาลาลและข้องบังคับของกฎหมายตามบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ว่าการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้สอดคล้องกับการรองรับประชาคมอาเซี่ยน ภายในงานได้มีการ อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน โดย นายฆอซาลี บุญเสือ กล่าวรายงานโดย ฮัจยีณัฐวุฒิ สันหลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาลประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดงานโครงการสัมมนา รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ดร.ธงชัย ปิติเศรษฐ ที่ปรึกษาสมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัดภาคใต้กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมสัมมนา มีการบรรยายหัวข้อ “การใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลกับการใช้ชีวิตประจำวันของมุสลิมและการผลิตอาหารฮาลาลตามหลักการอิสลามและวิทยาศาสตร์ ” โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน , “ความสำคัญของฮาลาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในยุค 4.0 " โดย อาจารย์สมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษา ผอ.ด้านบริการการศึกษาและอุตสาหกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ“ทำไมมุสลิมต้องเลือกอาหารฮาลาล” โดยอาจารย์ยูซบ โต๊ะวัง ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน (ภาพและรายงานข่าวโดย วาสนา นาคสง่า)
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
17 มิ.ย. 2561 919
ฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชน มอบอินทผาลัมแก่สัปปุรุษจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ประธานฝ่ายกิจการสตรีเเละเยาวชน ฮัจยีศิลา วันดี ร่วมกับสมาคมสตรีมุสลิมะห์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย ฮัจญะปวีณา วันดี นายกสมาคมสตรีมุสลิมะห์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เเจกจ่ายอินทผาลัมให้กับสัปปุรุษทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผ่านตัวเเทนคณะกรรมการสตรี กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎรืธานี และตัวแทนสตรีในเขตต่างๆทั้ง 3 เขต คือ เขต 1 อำเภอเมือง อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอพุนพิน อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพงัน เขต 2 อำเภอไชยา และเขต 3 อำเภอท่าชนะ สนับสนุน อินทผาลัมโดย สมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย รายงานข่าวโดย : นางสาววาสนา นาคสง่า
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
10 มิ.ย. 2561 785
สัมมนาเชิงปฏิบัติการตามกฎหมาย ว่าด้วยสมาคม มูลนิธิการเรี่ยไรและการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินประจำปี 2561
8 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช กรมการปกครองร่วมกับสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามกฎหมาย ว่าด้วยสมาคม มูลนิธิการเรี่ยไรและการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินประจำปี 2561ในพื้นที่ภาค 11 จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และ จังหวัดระนอง วิรัตน์ และเล็ม ตัวแทนมูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่ วิรัช สีหมุ่น ตัวแทนมูลนิธิอาดามี เข้าร่วมสัมมนา
โดย: กอจ. กระบี่
08 มิ.ย. 2561 39
กอจ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมละศีลอด
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมพบปะและร่วมละศีลอด "มหัศจรรย์แห่งเดือนรอมฎอน" ณ หมู่บ้านสันติสุข มัสยิดอิกอมาตุ้ลอิสลาม โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี คุณประเวศ ไทยประยูร ,หัวหน้าส่วนประจำจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด, ปปส.ภาค8 , นายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี, นายอำเภอเมือง,ปลัดอำเภอเมือง,ตำรวจ, คณะกรรมการสมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัดภาคใต้, ธนาคารอิสลาม, บ.ไทยบิทูเมน จำกัด, ท่าเรือ พีเค ,ยูนิคแก๊สรวมไปถึง กอจ.สุราษฎร์ธานีและที่ปรึกษา, อิหม่ามทุกมัสยิดและสัปปุรุษมัสยิด กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 350 ท่าน กอจ.สฎ. ขอขอบคุณข้าราชการภาครัฐ และเอกชนทุกภาคส่วน ,ขอบคุณโฆษกสื่อมวลชนทุกแขนงในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณผู้สนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ โดย ฮัจญีศิลา วันดี รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ,ประธานฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชน รายงานข่าวโดย คุณวาสนา นาคสง่า
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
08 มิ.ย. 2561 814
.กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิมุสลิมเพื่อ
นนี้ 3 มิย.61 เวลาประมาณ 10:00 น.กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ปนำโดยนายอัสนาวี มุคุระกรรมการฯ นายกอเดช ผิวดี กรรมการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามฝ่ายไอซีที นายวาเหตุ มารยา ฝ่ายกิจการฮาลาล และนาย มนตรี ขาวขำ กรรมการมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ กับครอบครัวของนางอรอนงค์ หลานสัน ที่ตกทุกข์ได้ยาก เนื่องจากสามีคือคุณสมศักดิ์ หลานสัน เสียชีวิต อุบัติเหตุทางถนน พร้อมกันนั้นได้มอบปัจจัยสิ่งของความช่วยเหลือ และได้กล่าวทบทวนซาฮาดะห์ ยืนยันการเป็นอิสลามให้ หลังจากนั้นได้เดินทางไปพบอิหม่ามมัสยิดบ้านบางคราม เพื่อส่งต่อการช่วยเหลือตามระบบการเป็นอยู่ตามแบบอย่างอิสลาม ต่อไป รายละเอียด แม่พร้อมลูก 5 คน ต. พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ภายหลังสามีเสียชีวิตจาก็อุบัติเหตุสัปดาห์ก่อน เป็นเหตุให้เกิดความลำบากเพราะขาดแกนหลักของครอบครัว -รายละเอียดของแม่และลูก แม่ชื่อนางอรอนงค์ ปานแดง อายุ35 ปี อาศัยอยู่กับ ลูกเล็กๆ 4 คน ประกอบด้วย ด.ญ.สุดา หลานสัน อายุ7 ปี ด.ญ.ชญาทิพย์ หลานสัน อายุ 6 ปี ด.ช.อรัญรักษ์ หลานสัน อายุ 4 ปี และด.ช.อภินันท์ หลานสัน อายุ 8 เดือน -นางอรอนงค์ เล่าอีกว่า ตอนนี้หมดหนทาง ที่ดินทำกิน ก็ไม่มี หวังแค่ ผู้ใจบุญ มาช่วยเหลือ ขณะที่นายเติม จันทร์ส่งแสง นายกอบต.ต.พรุดินนา ก็ได้ลงพื้นที่เอาของถุงยังชีพ มามอบให้ และจะประสาน ผู้เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือต่อไป ผู้ใจบุญต้องการเหลือครอบครัวนางอรอรนงค์ ติดต่อได้ที่หมายเลข โทรศัพท์.064-1783342. หรือ 084-4478865 หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อ อรอนงค์ ปานแดง หมายเลขบัญชี 989-9-18332-6 กรุงไทย สาขา ลำทับ
โดย: กอจ. กระบี่
03 มิ.ย. 2561 368
คณะกรรมการอิสลามกระบี่เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจำกระบี่
#คณะกรรมการอิสลามกระบี่เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจำกระบี่# 9 พค 2561 เวลา 09:00 น ที่เรือนจำจังหวัดกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ.อิสลามกระบี่ มอบหมายให้ นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน กอจ.กระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามกระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น นายดนหร้อหมาน นัคคา นายสุขสันติ์ ไทรบุรี และกรรมการของสมาคมมุสลิมสัมพันธ์ กรรมการมูลนิธิมุสลิมสามัคคีกระบี่ เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำ พร้อมมอบปัจจัยเพื่อการละศีลอด แก่ผู้ต้องขัง วิรัช สีหมุ่น รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
09 พ.ค. 2561 713
กระบี่จัดโครงการ รวมพลคนไปฮัจย์ครั้งที่ 6
##รวมพลคนไปฮัจย์ ครั้งที่6## 8 พค 61 ที่มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ จัดงานรวมพลคนไปฮัจย์ ฮ.ศ. 1439 ครั้งที่ 6 ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ในครั้งนี้มีผู้ประสงค์ไปทำฮัจย์ 380 คน 22 บริษัท วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้คือ 1ให้ความรู้ ความเข้าใจ วิธีการ การประกอบพิธีฮัจย์ที่ถกต้อง 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันกับผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจย์ 3 ส่งเสริมให้ความรวมตัวเป็นยามาอะห์ ตามแนวทางของนบีมุฮัมมัด (ซล) 4 เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคและให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตในต่างแดน ประธานในพิธีเปิด นายอัสนาวี มุคุระ นายศักดิ์ชัย ภักดี ประธานโครงการ
โดย: กอจ. กระบี่
08 พ.ค. 2561 830
ประธาน กอจ.ศฏ.ลงพื้นที่ท่าชนะคัดเลือกอิหม่ามเขต อ.ท่าชนะ
เมื่อวันที 4 พฤษภ่คม 2561 เวลา 13.30 น. นายสมนึก เหมประพันธ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการคัดเลือกอิหม่ามมัสยิดยามาอาตลอิสลาม(บ้านหนองจิก) นายยูโสบ สายวารี รองประธาน ฯ นายสุเทพ จุนเด็น รองประธานฯ และ นายซ่อแหล๊ะ โต๊ะบาย เลขานุการฯ ร่วมคัดเลือกอิหม่ามมัสยิดยามาอาตลอิสลาม (บ้านหนอกจิก) หมุที่ 9 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีที่สัปปุรุษเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และยังมีที่ปรึกษา กอจ.สฎ.อีกหลายท่านเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการคัดเลือกในครั้งนี้ สำหรับผุู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดในครั้งนี้ ได้แก่ นายสมพงษ์ กาเด็น ไม่มีเสียงคัดค้านใดๆ สำหรับบบรรยากาศการคัดเลือกในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความสงบสุข เรียบร้อย
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
05 พ.ค. 2561 1,074
บรรยายหลักการศาสนาให้กับเยาวชนโรฮิงญา
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.นายซอแหล๊ะ โต๊ะบาย เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้รับมอบจากประธานคณะกรรมการอิสลามฯ เพื่อไปบรรยายหลักการศาสนาอิสลามให้กับเชาวยนโรฮิงญา ณ บ้านศรีสุราษฎร์ นายซอแหล๊ะ โต๊ะบาย เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้อำนวยการบ้านศรีสุราษฎร์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ดูแลชาวโรฮิงญาเป็นอย่างดี ซึ่งไม่ได้ทำเพราะหน้าที่ แต่ทำในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกัน เมื่อเข้าไปสัมผัสได้ถึงดวงตาของเยาวชนทุกดวงที่มีความสุข หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแสดงออกถึงความสุขที่อาศัยอยู่ในบ้านศรีสุราษฎร์ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ชาวโรฮิงญาทุกคน จงขอบคุณบ้านศรีสุราษฎร์ ขอบคุณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอบคุณประเทศไทยที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์กับชาวไทยมุสลิมอย่างกว้างขวาง และเป็นระบบ รวมทั้งพัฒนาเสริมสร้างสันติสุขในการอยู่ร่วมกันของสังคมไทยที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ประเทศไทยทรงมีมหากษัตริย์ที่เข้าใจ เข้าถึง และทรงเป็นนักพัฒนา พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอด พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ ที่ได้ปกครองดูแลประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขจนมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าทั้ง 2 พระองค์ ทรงพระวิริยอุตสาหะ ทุ่มเทพระวรกายในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนทุกภาคทุกศาสนาในประเทศไทย จวบจนถึงรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงเอื้อเฟื้อต่อคนไทยผู้นับถือศาสนาอื่น และให้ความอุปถัมภ์ศาสนาอื่นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงอุปถัมภ์ไว้แล้ว และมีนโยบายที่จะป้องกันมิให้คนไทยที่นับถือศาสนาแตกต่างกันเบียดเบียนกัน มีความสมานฉันท์ สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความสุขสงบร่มเย็น โดยทุกคนมีเสรีภาพในการประกอบพิธีกรรมตามศาสนาของตน โดยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
30 เม.ย. 2561 1,121
โครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
วันนี้ 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอัญชาลีน่า กรุงเทพมหานคร นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมพบปะและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ในโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ประจำปี 2561 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้ ท่านทั้งหลายเป็นผู้นำศาสนาอิสลามที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของทางราชการในการดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม โครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในครั้งนี้ จึงเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ ทำให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบนโยบายและการทำงานของภาครัฐ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทราบถึงปัญหา อุปสรรค และความต้องการของพี่น้องชาวไทยมุสลิมเพื่อจะได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหา และสนองตอบต่อวิถีการดำเนินชีวิตภายใต้อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีประชากรนับถือเป็นจำนวนมาก เป็นอันดับที่สองของประชาคมโลก และเป็นอันดับที่หนึ่งในประชาคมอาเซียน สำหรับประเทศไทยมีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยู่ในทุกภาคของประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ล้านคน และมีมัสยิดทั่วประเทศจำนวน 3,943 แห่ง ผู้นำศาสนาอิสลามจึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ เพื่อประชาชนชาวไทยทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเคารพกันในความเชื่อความศรัทธาที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่บ้านเมืองต้องการความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำศาสนาอิสลามซึ่งเป็นบุคคลที่ชาวไทยมุสลิมให้ความเคารพเชื่อถือ หากท่านเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ เชื่อว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมอยู่ดีมีสุขและจะนำไปสู่ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ความคุ้มครองและอุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้มอบหมายให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสนับสนุนส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามในทุกระดับ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับผู้นำศาสนาเพื่อเผยแพร่แนวทางที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนา เพื่อให้เกิดความสันติสุข ความสมานฉันท์ ความปรองดองของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างแท้จริง อันจะนำมาซึ่งความผาสุกสวัสดีแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมและประชาชนชาวไทยทุกหมูเหล่า ภายใต้ร่มพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 จึงได้จัดให้มีโครงการและกิจกรรมในการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานของผู้นำทางศาสนาอิสลาม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ จัดให้มีค่าตอบแทนผู้นำทางศาสนาอิสลาม ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ การคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลงานดีเด่นใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลงานดีเด่น เพื่อนำเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีแรกที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้ามารับผิดชอบในภารกิจการส่งเสริมกิจการฮัจย์ ซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังจะใช้กลไกราชการส่วนภูมิภาคและกลไกขององค์กรศาสนาอิสลามที่อยู่ในความดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามให้เดินทางไปประกอบศาสนพิธีความเชื่อของตนเองด้วยความสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน และสมบูรณ์ตามหลักการของศาสนา นับแต่ปีที่ผ่านมาท่านผู้นำศาสนาอิสลามจึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำศาสนาที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ก็ขอให้ท่านได้ตระหนักในการปฎิบัติหน้าที่ตามกฏหมายและนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งดำรงตนอยู่ในหลักธรรมคำสอนของศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนชาวไทยมุสลิมและประชาชนทั่วไป และขอให้พระผู้เป็นเจ้าจงประทานความเมตตาและความเจริญแก่ท่านและครอบครัว สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ นายสมนึก เหมประพันธ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายซอแหล๊ะ โต๊ะบาย เลขสนุการ กอจ.สฎ.ฯ นายมูฮัมหมัด ห้องสุวรรณ กอจ.สฎ.นายรุสดี วิชา กอจ.สฎ.นายมะนัส มะนิก กอจ.สฎ.
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
30 เม.ย. 2561 1,197
กอจ.สุราษฎร์จับมือ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการอาหารฮาลาล
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, อำเภอเกาะสมุยและเทศบาลนครเกาะสมุย ได้มีกำหนดการจัด "โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงปฎิบัติการผู้ประกอบการแก่ บริษัทนำเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหารและภัคตาคาร ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการอาหารฮาลาล ในโรงแรม ร้านอาหารและภัคตาคาร โดยมีเป้าหมายสถานประกอบการ 50 สถานประกอบการ จำนวน 100 คน และคณะกรรมการจังหวัดและเจ้าหน้าที่จากสองหน่วยงาน จำนวน 50 คน รวม 150 คน ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจตรงกันในระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยกิจการฮาลาลและข้อบังคับของกฎหมายตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวฮาลาลให้สอดคล้องกับการรองรับประชาคมอาเซี่ยน ภายในงานมีการกล่าวต้อนรับ โดย ฮัจยีศิลา วันดี รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานโครงการฯ กล่าวรายงานโดย ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโครงการดังที่กล่าวมาเบื้องต้น ได้มีการบรรยายเรื่อง “การยกระดับวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร” โดย ดร. อดิลัน หนิมัน นักวิทยาศาสตร์ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, "ฮาลาลและฮารอม” โดย ฮัจยีณัฐวุฒิ สันหลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี "มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงฮาลาลในยุคปัจจุบัน” โดย คุณคทาวุธ เลาะหมุด หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และต่างประเทศ ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในการจัดโครงการครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ทาง 2 หน่วยงานจับมือกันเพื่อผลักดันผู้ประกอบการเห็นความสำคัญในการขอรับรองมาตรฐานฮาลาลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฮาลาลและได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี (วาสนา นาคสง่า รายงาน)
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
28 เม.ย. 2561 61
กอจ.สุราษฎร์จับมือสถาบันฮาลาล เดินหน้าฮาลาลสมุย
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, อำเภอเกาะสมุยและเทศบาลนครเกาะสมุย ได้มีกำหนดการจัด "โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงปฎิบัติการผู้ประกอบการแก่ บริษัทนำเที่ยว, โรงแรม, ร้านอาหารและภัคตาคาร ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการอาหารฮาลาล ในโรงแรม ร้านอาหารและภัคตาคาร โดยมีเป้าหมายสถานประกอบการ 50 สถานประกอบการ จำนวน 100 คน และคณะกรรมการจังหวัดและเจ้าหน้าที่จากสองหน่วยงาน จำนวน 50 คน รวม 150 คน ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจตรงกันในระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยกิจการฮาลาลและข้อบังคับของกฎหมายตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวฮาลาลให้สอดคล้องกับการรองรับประชาคมอาเซี่ยน ภายในงานมีการกล่าวต้อนรับ โดย ฮัจยีศิลา วันดี รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานโครงการฯ กล่าวรายงานโดย ดร.ธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโครงการดังที่กล่าวมาเบื้องต้น ได้มีการบรรยายเรื่อง “การยกระดับวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร” โดย ดร. อดิลัน หนิมัน นักวิทยาศาสตร์ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, "ฮาลาลและฮารอม” โดย ฮัจยีณัฐวุฒิ สันหลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี "ฮาลาลกับการประยุคใช้ในในยุค 4.0" โดย คุณวิรัช สีหมุ่น รองเลขานุการ สมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัดภาคใต้ /ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ICT กอจ.กระบี่ "มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงฮาลาลในยุคปัจจุบัน” โดย คุณคทาวุธ เลาะหมุด หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และต่างประเทศ ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในการจัดโครงการครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ทาง 2 หน่วยงานจับมือกันเพื่อผลักดันผู้ประกอบการเห็นความสำคัญในการขอรับรองมาตรฐานฮาลาลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฮาลาลและได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี (วาสนา นาคสง่า รายงาน)
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
28 เม.ย. 2561 943
ประชุมเตรียมการคณะทำงานฝ่ายกิจการฮาลาล
เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ กอจ.สุราษฎร์ธานี ฝ่ายกิจการฮาลาลประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 1.นายนัฐวุฒิ สันหลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล 2.นายยูซุป โต๊ะหลาง เลขานุการฝ่ายกิจการฮาลาล 3.นายศิลา วันดี กรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล 4.นายสะฮาตุกดี ทิพย์หมัด กรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล 5.นายสมนึก คชสวัสดิ์ กรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล 6.นายมนัส มะนิก กรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ประชุมเตรียมการ โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงปฎิบัติการผู้ประกอบการอาหารฮาลาล ในโรงเเรม ร้านอาหาร และภัคตาคาร อำเภอเกาะสมุย ที่จะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ณ เทศบาลนครเกาะสมุย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการอาหารฮาลาล ในโรงแรม ร้านอาหารและภัคตาคาร โดยมีเป้าหมายสถานประกอบการ 50 สถานประกอบการ จำนวน 100 คน ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจตรงกันในระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยกิจการฮาลาลและข้อบังคับของกฎหมายตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวฮาลาลให้สอดคล้องกับการรองรับประชาคมอาเซี่ยน รายงานข่าวโดย วาสนา นาคสง่า
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
18 เม.ย. 2561 1,088
เลขา กอจ.สฏ.ปิดพิธีกอรีเยาวชนบ้านซอลีฮาต
ที่บ้านซอลีฮาต ต.ท่าทองทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎร์ธานี นายซอแหล๊ะ โต๊ะบาย เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจำจังหวัดสุราษฎร์ํธานี เป็นประธานในพิธีปิด ค่ายอบรมกอรีเยาวชน สำหรับค่่ายกอรีเยวาชนบ้านซอลีฮาตได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อฝึกให้เยาวชนในช่วงปิดเทอม อ่านกุนอ่านให้ถูกต้องตามหลักตัจวิด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจำจังหวัดสุราษฎร์ํธานี กล่าวว่า สิ่งที่เรียนมาจะเกิดประโยชน์ได้นั้น สำคัญมากที่สุดคือ ขอให้เยาวชนทุกคนเมื่อเรียนแล้วนำไปปฏิบัติเพื่อจะได้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมต่อไป วาสนา นาคสง่า รายงานข่าว
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
16 เม.ย. 2561 1,338
หลักการศาสนาและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
14 เมษายน 2561 ที่ สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ 09:00-12:00 น. นักศึกษาฯ รับฟังวิทกรบรรยายในหัวข้อ”หลักการศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”(การเปลี่ยนแปลงในโลกอาหรับ) โดยอาจารย์ฮารูน หะยีหมะ ป ตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาตร์ สาขาการเมืองระหว่างประเทศ ป.ตรี อุศูลุดดีน สถาบันดารุลอุลูมนัดวาตุ้ลอุลามะอฺ เมืองลัคเนา ประเทศอินเดีย ป.โทนิติศาตร์อิสลามสาขาอัลฮาดีส_ฮาดีษ ประเทศอินเดีย ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ม.ศ.ว. และสถาบันอื่นๆ
โดย: กอจ. กระบี่
14 เม.ย. 2561 734
หลักสูตร การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่
หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 2 และหลักสูตรที่ 2 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 13-22 เมษายน 2561 เป็นระยะเวลา 10 วัน โดยมีหัวข้อที่โดดเด่น เช่น การคิดเชิงสร้างสรรค์ , หลักการศาสนากับการเปลี่ยนแปลงสังคม (การเปลี่ยนแปลงในโลกอาหรับ) , การวิเคราะห์สถานการณ์เชิงกลยุทธ์, หลักการศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการสื่อสารสังคม, นิติศาสตร์อิสลามเชิงการเปรียบเทียบ, เทคนิคการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ, ความสำคัญของจันทร์เสี้ยว, การเมืองในระบบประชาธิปไตย, หลักการศาสนากับการเปลี่ยนแปลงสังคม, หลักการภาวะผู้นำ, แนวคิดสันติวิธี, อุตสาหกรรมฮาลาลกับสังคมมุสลิม, การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ, Thailand 4.0, หลักการศาสนากับการเปลี่ยนแปลงสังคม (สังคมพหุวัฒนธรรม), ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกันนั้น จะมีการเดินทางเข้าพบ รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม ที่ทำเนียบรัฐบาล และเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังเช่น หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม นายทวี นภากร นายพากร อัตตนนท์ ดร.มนตรี เจริญศรี และนางสัญญา เงินเล็ก พร้อมนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ท่านจุฬาราชมนตรี กล่าว การอบรมหลักสูตรนี้ถือว่าเป็นการต่อยอมความสำเร็จของ รุ่นที่ 1 ที่สามารถนำวิชาการอันเป็นองค์ความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาต่างไปปรับใช้ในชุมชนและสังคมหรือในภาวะงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี และยังเชื่อมั่นว่าผู้เข้าอบรมทุกท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอยู่แล้ว หากแต่การเข้าอบรมในหลักสูตรนี้เสมือนเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศาสตร์ต่างๆ ดังเช่น กลยุทธ์และกลวิธีในการนำเสนอ การเป็นผู้นำที่รู้ดี พูดดี มีหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเสนอที่ทรงประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ประสิทธผลแห่งภาระกิจที่ได้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติที่ยั่งยืนต่อไป
มัสยิดไทย.com
13 เม.ย. 2561 820
เลขา กอจ.เมืองคนดีลงพื้นที่เยี่ยมเยาวชนอบรมก่อนนิกะฮ์
วันนี้(12/4/61) เวลา 13.00 น.นายซอแหล๊ะ โต๊ะบาย เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเยาวชนอบรมก่อนนิกะห์ ณ มัสยิดซอลาฮุดดีน(บ้านวังไทร) โดยมี นายดลฟัตตะ กลอนเสนาะ อิหม่ามประจำมัสยิด และครูผู้สอนให้การต้อนรับ นายซอแหล๊ะ โต๊ะบาย เลขานุการ กอจ.สฏ.กล่าวว่า สำหรับการอบรมก่อนนิกะห์ในทุกมัสยิดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นนโยบายของจังหวัดที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ที่นายสมนึก เหมประพันธ์ ประธาน กอจ.สฎ.และคณะกรรมการทุกท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมกันแก้ปัญหาของเยาวชนในทุกมิติ ถึงแม้อาจจะโดนมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็ตาม คณะกรรมการจังหวัดทุกท่านพร้อมรับข้อตำหนิทุกประการ เพื่อจะเป็นฟันเฟืองในการร่วมด้วยช่วยกันนำหลลักการศาสนาที่ถูกต้องให้กับเยาวชนมาปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการสรรค์สร้างสังคมมุสลิมต่อไป เลขานุการ กอจ.สฏ.ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขอให้ทุกฝ่ายทุกองค์กรหยุดหรือลด ปัญหาความขัดแย้งในทุกมิติ เพื่อที่สังคมมุสลิมจะเป็นเนื้อเดียวกันของพหุสังคมที่ยึดหลักการศาสนาที่ตนนับถืออย่างเคร่งครัด ความสำคัญของเยาวชนมีอาดิษที่นบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.)กล่าวถึงความสำคัญของพลังเยาวชนมากมาย ดังนั้นแล้วเราผู้นำศาสนาต้องกระตุ้นเยาวชนให้ร่วมพัฒนาประเทศชาติไปด้วยกัน เลขานุการ กอจ.สฏ.กล่าว
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
12 เม.ย. 2561 1,227
กอจ.สุราษฎร์ธานีเข้าพบวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อปรึกษาการทำงานร่วมกัน
กอจ.สุราษฎร์ธานีเข้าพบวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อปรึกษาการทำงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ฮัจยีศิลา วันดี รองประธาน กอจ.สฎ ทำหน้าที่แทนประธาน กอจ.สฎ. มาประสานวัฒนธรรมจังหวัดเรื่องการจัดโครงการ ประชุมสัมมนาผู้นำทางศาสนาอิสลามร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ซึ่งจะจัดในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ประชุม 170 ท่าน เป็น กอจ.สุราษฎร์ธานี อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ทุกมัสยิด และผู้นำสตรีมุสลิมะห์จัหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างผู้นำในการสร้างภูมิคุ้มกัน และแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด เพื่อไม่ให้ตกเป็นทาสยาเสพติดด้วยวิถีแห่งหลักธรมม โครงการนี้เป็นโครงการร่วมกันจัด มี 3 หน่วยงาน คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาคมสตรีมุสลิมะห์จังหวัดสุราษฎร์ธานี วาสนา นาคสง่า รายงานข่าว
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
28 มี.ค. 2561 767
กอจ.สุราษฎร์ธานีเข้าพบวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ฮัจยีศิลา วันดี รองประธาน กอจ.สฎ ทำหน้าที่แทนประธาน กอจ.สฎ. มาประสานวัฒนธรรมจังหวัดเรื่องการจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพเชิงปฎิบัติการผู้ประกอบการฮาลาล ในโรงเเรม ร้านอาหารและภัคตาคาร อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษ ซึ่งจะจัดในวันที่ 28 เมษายน 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ประชุม 100 ท่าน เป็นกลุ่มผู้ประกอบการครัวฮาลาลในโรงเเรม ร้านอาหาร ภัคตาคาร ในอำเภอเกาะสมุย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้นผู้ประกอบการฮาลาลในโรงเเรม ร้านอาหาร ภัคตาคาร ให้เห็นความสำคัญของการขอรับรองมาตรฐานฮาลาลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฮาลาล เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลก โครงการนี้เป็นโครงการร่วมกันจัด มี 3 หน่วยงาน คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาสนา นาคสง่า รายงานข่าว
โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี
27 มี.ค. 2561 1,497
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,659