MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

ที่ปรึกษาร่วมประชุมใหญ่สภาการศึกษา จ.กระบี่
21 มิ.ย.2566 เวลา 13.00 น. ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ. กระบี่ กรรมการที่ปรึกษาสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญสามัญ ควบ 2 ปี มอบรางวัลแก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษา จ.กระบี่ ณ โรงแรมกระบี่รอยัล สาระสำคัญวันนี้จากที่ประชุม คณะทำงานนวัตกรรมทางการศึกษาสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เน้นนวัตกรรมคุณธรรมนำความรู้ สู่เยาวชนคนเก่งคนดีมีคุณธรรมนำพาสังคม เด็กดีพัฒนาให้เก่งได้ทุกคนฯ เด็กเก่งจะพัฒนาให้เป็นเด็กดีได้ไม่ทุกคนฯ "เด็กดีศรีกระบี่" ศูนย์การเรียนรู้ฯ รองรับการจัดการศึกษาเพื่อสร้างผู้เรียน ร่วมกับสถาบันการศึกษา
โดย: กอจ. กระบี่
21 มิ.ย. 2566 116
“มัสยิดกับการพัฒนาชุมชน”
วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม ในการขอความร่วมมือให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ บรรยายให้ความรู้แก่คณะกรรมการมัสยิดเขตตำบลเขาคราม ในหัวข้อเรื่อง “มัสยิดกับการพัฒนาชุมชน” และ “บทบาทของอิหม่าม กรรมการมัสยิดในการบริหารจัดการศึกษา” ในการนี้นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ (ฝ่าย ICT) ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสำนักงานฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อดังกล่าว
โดย: กอจ. กระบี่
13 มิ.ย. 2566 139
ประชุมสัญจรประจำเดือน ณ ห้องประชุมมัสยิดมิหต้าฮุสสอละห์ บ้านคลองโต๊ะหลัง ตำบลเกาะกลาง
วันนี้ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น-15.30 น กอจ.กระบี่ เขตเกาะลันตา ประกอบด้วย ดร.ศราวุฒิ แข็งแรง รองปธ.กอจ.นายม่าหนาบ ซื่อตรง รองปธ.กอจ.นายอดุลย์ ผิวดี กอจ.นายนพดล ไบบาว กอจ.นายอาสัน กิ่งเล็ก กอจ.ร่วมกับอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ตำบลเกาะกลาง 12 มัสยิด ตำบลคลองยาง 9 มัสยิด ประชุมสัญจรประจำเดือน ณ ห้องประชุมมัสยิดมิหต้าฮุสสอละห์ บ้านคลองโต๊ะหลัง ตำบลเกาะกลาง ขอขอบคุณทุกท่านผู้นำศาสนาทุกมัสยิดทั้งสองตำบล ที่ได้ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในครั้งนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ …جزاكم الله خير الجزاء
โดย: กอจ. กระบี่
12 มิ.ย. 2566 134
สนง.กอจ.เชิญชวนถวายพระพรพระราชีนี 3 มิ.ย.66
สนง.กอจ.กระบี่ ขอเชิญพี่น้องมุสลิมสัปปุรุษจังหวัดกระบี่ทุกมัสยิดทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี ๓ มิ.ย.๖๖ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ อาคารใหม่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องสัปปุรุษจังหวัดกระบี่
โดย: กอจ. กระบี่
02 มิ.ย. 2566 117
รับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำยลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมี นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และนายอดิสรณ์ เกกินะ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ นายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการสำนักงานฯ , ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบมัสยิดออนไลน์) เพื่อบูรณาการให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป
โดย: กอจ. กระบี่
31 พ.ค. 2566 186
ต้อนรับ ท่านสุธีรัส มนัสวกุล ประธานกรรมการอิสลาม จ.นนทบุรี
ท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ ท่านสุธีรัส มนัสวกุล ประธานกรรมการอิสลาม จ.นนทบุรี และคณะ /อ.สุนทร สีหมุ่น รองประธาน กอจ.กระบี่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ" / อ.วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นำคณะเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน /อ.สมเดช ขยันการ กอจ.กบ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ กอจ.กระบี่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ และ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ในโครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้สอนศาสนาอิสลาม(ฟัรดูอีน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2566
โดย: กอจ. กระบี่
02 พ.ค. 2566 197
ประชุมประจำเดือน กอจ 2 มค.66
วันที่ 2มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.ที่ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นำโดย นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกอจ กระบี่ พร้อมกรรมการอิสลามกระบี่ จัดให้มีการประชุมประจำเดือน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2566 ประธานในที่ประชุม ..........นายอัสนาวี มุคุระ.............................................................. ผู้กล่าวนาซีฮัต............................นายอัสนาวี มุคุระ............................................................................. ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติภารกิจของประธาน/กอจ.กระบี่ ประจำเดือนธันวาคม 2566 (เอกสารแนบ 1) ที่ประชุม ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.2 เรื่อง สรุปผลการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 ชั้น 5 ที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………. ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2566 การประชุมครั้งที่ 3/2566 ได้แนบมาให้ทุกท่านแล้วขอให้ทุกท่านได้ ตรวจสอบหากมีแก้ไขให้ แจ้งฝ่ายเลขานุการ และขอมติรับรองรายงานการประชุมฯจากที่ประชุมด้วย (เอกสารแนบ) ที่ประชุม ......................................................................................................................................... ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 3.1 เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2565 นำเสนอโดย นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก (เอกสารแนบ 2) ที่ประชุม .........………………………………………………………..………………………………………….………………… 3.2 เรื่อง รายงานการใช้ห้องประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2565 นำเสนอโดย นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก (เอกสารแนบ 3) ที่ประชุม .........………………………….………………………………………………………………………………… 3.3 เรื่อง แผนการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ประจำเดือนมกราคม 2566 (เอกสารแนบ 3 นำเสนอโดยนายเดช ช่างเรือ) ที่ประชุม ......………………………………………………………………………………………………………………… 3.4 เรื่อง รายงานการดำเนินงานสถานีวิทยุสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ (นายสุนทร สีหมุ่น) ที่ประชุม 3.5 เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ กอจ.กบ.ในรอบปี 2565 ที่ประชุม ให้จัดส่งภาย 15 มกราคม 66 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2565 4.1 เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการจัดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 42 ที่ประชุม ......……………………………………………………………………………………………………………… 4.2 เรื่อง การดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมประเมินมัสยิดรอบที่ 3 (นายสุนทร สีหมุ่น) ที่ประชุม ......……………………………………………………………………………………………………………… 4.3 เรื่อง การออกระเบียบการจัดงานมัสยิด หรืองานต่างๆที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมทางศาสนาในจังหวัดกระบี่ (นายวิรัตน์ และเล็ม) ที่ประชุม รับรอง ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 5.1 เรื่อง เสนอขอมติรับรองและแต่งตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดประจำเดือน มกราคม 2565 5.1.1 มัสยิดรียาฎุสซอลีฮีน ทะเบียนที่ 199 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งคอเต็บ และกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม2565 นายดนหล้า พยายาม เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.2 มัสยิดบ้านคลองนิน ทะเบียนที่ 34 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่ง อิหม่าม และกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 นายม่าหนาบ ซื่อตรง เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.3 มัสยิดกลางตำบลคลองพน ทะเบียนที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งคอเต็บ และกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม2565 นายก้าแหมน ลูกเหล็ม เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.4 มัสยิดบ้านช่องพลี ทะเบียนที่ 72 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายสุนทร สีหมุ่น เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.5 มัสยิดบ้านช่องพลี ทะเบียนที่ 72 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายสุนทร สีหมุ่น เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.6 มัสยิดบ้านดินแดงน้อย ทะเบียนที่ 187 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งอิหม่าม วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 นายสุนทร สีหมุ่น เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.7 มัสยิดบ้านหลังโสด ทะเบียนที่ 169 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2565 นายม่าหนาบ ซื่อตรง เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.1.8 มัสยิดบ้านโล๊ะใหญ่ ทะเบียนที่ 35 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ คัดเลือกตำแหน่งกรรมการ 12 ท่าน วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายม่าหนาบ ซื่อตรง เป็นประธานในการคัดเลือก และขอเสนอผลการคัดเลือกและขอแต่งตั้ง ตามเอกสาร มติที่ประชุม รับรอง 5.2 เรื่อง พิจารณาสถานประกอบการที่ขอรับรองฮาลาล (โดยนายว้าเหตุ มารยา ) 1. ตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ว่าด้วยการ ดำเนินกิจการฮาลาล ข้อ 32 กำหนดประเภทการขอรับรองฮาลาล และขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ให้ใช้กับกิจการ จำนวน 10 ประเภท ซึ่งมีผู้ยื่นคำขอรับรองฮาลาล ดังนี้ - ประจำเดือน ธันวาคม 2565 จำนวน 2 ราย ผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค 1.) บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยล์ จำกัด ประเภท น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม กากปาล์ม (ขอต่ออายุ) การบริการ อาหารเครื่องดื่ม และครัวฮาลาล 5.) โรงแรม กระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท ประเภท ครัวฮาลาล (ขอต่ออายุ) 2. ตาม ข้อ 5.2(1) เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบเอกสารประกอบ คำขอแล้วถูกต้อง และได้เสนอแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล (ข้อ 17) พร้อมกำหนดวัน เวลา ที่จะทำการตรวจ (ข้อ 20 วรรคสอง) ซึ่งคณะผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล (ข้อ 21) ได้ออกตรวจรับรอง ดังนี้ 1. วันที่ 8 ธันวาคม 2565 มี นายอดิสรณ์ เกกินะ เป็นประธาน เข้าตรวจประเมิน บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยล์ จำกัด 2. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 มี นายวิรัตน์ และเล็ม เป็นประธาน เข้าตรวจประเมิน โรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ท 3. แต่งตั้งที่ปรึกษาประจำสถานประกอบการมีดังต่อไปนี้ 1. บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยล์ จำกัด ผลการตรวจคณะกรรมการฝ่ายฮาลาล เสนอความเห็นควรรับรองฮาลาล จึงนำเรียนคณะกรรมการ พิจารณาให้การรับรองต่อไป มติที่ประชุม รับรอง วาระอื่นๆ ต้อนรับนายอำเภอเมืองกระบี่ คนใหม่ นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ ในการเข้ารับตำแหน่ง วันที่ 3 มกราคม 66
โดย: กอจ. กระบี่
02 ม.ค 2566 173
... ...

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 857,825