มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

ผู้แทนกระบี่ เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัลฯผลงานกอจ.ดีเด่นแล้วที่ปัตตานี
ด้วยผลงาน ผ่านฟ้า มาโปรดเกล้า เข้าเฝ้าแล้ว ถวายรับ กลับกระบี่ ผลงานเด่น สมัยสอง อีกสามปี คุณความดี นี้พี่น้อง ร่วมปองใจ อัลฮัมดุลินลาฮ์ ร่วมขอบคุณ พระเป็นเจ้า ผู้นำเนา ผู้ตามหนุน สุขสดใส ร่วมยินดี กอจ.กระบี่ ดีตลอดไป มั่นคงใน หลักศรัทธา ฟ้าประทาน امين คนกระบี่ดีใจทุกคน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และอาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นตัวแทนจังหวัดกระบี่เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒,๒๕๖๓และ๒๕๖๔ โดยวาระนี้ในการนี้ จังหวัดกระบี่ได้รับรางวัลผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น 2 ปีซ้อนคือ ประจำปี 2562,2563 ทั้งนี้ นำมาซึ่งความภูมิใจชืนชนยินดีของเราเหล่าอิสลามมิกชนคนกระบี่ได้ดีใจร่วมกันในวันนี้กับผลงานแห่งความปองใจด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการอิหม่ามคอเต็บบิหลั่น คณะกรรมการมัสยิด และสัปปุรุษกระบี่เราทุกคน
โดย: กอจ. กระบี่
11 ต.ค. 2565 207
งานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 41
งานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 41(1-5 กันยายน 2565) วันนี้ 1 กันยายน 2565 จังหวัดกระบี่ ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มูลนิธิมุสลิมสามัคคีจังหวัดกระบี่ สมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ สมาคมการศึกษาฟัรดูอีนจังหวัดกระบี่ สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่ สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ และคณะกรรมการจัดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ กำหนดให้มีการจัดงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 41 ในระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2565 (ฮ.ศ.1443) ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ เพื่อรำลึกถึงและเฉลิมฉลองสดุดีท่านศาสดา นำแบบอย่างที่ดีสู่การปฏิบัติต่อตนเองและสังคม และให้เกิดความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะองค์กรเเละทัวไป
โดย: กอจ. กระบี่
01 ก.ย. 2565 91
กอจ.แสดงความยินดีกับ กอจ. ท่านใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงฯ
الحمدلله วันพฤหัสบดี ที่๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานคณธกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ ขอบคุณ อิหม่ามทุกๆท่าน ที่ มาทำหน้าที่ในการคัดเลือก กอจ แทนตำแหน่ง ว่าง ในวันนี้ จำนวนผู้มาใช้สิทธิ อำเภอเมือง 31 คน อำเภอ เหนือคลอง 8 คน อำเภอ อ่าวลึก 25 คน อำเภอ เกาะลันตา 25 คน อำเภอ คลองท่อม 19 คน รวม จำนวนทั้งสิ้น 108 คน กอจ.กระบี่ ขอแสดงความยินดีกับ ฮัจยีนพดล ใบบาว ในความตั้งใจเข้ามาร่วมปฏิบีติหน้าที่การบริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัด ในฐานะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ด้วยภารกิจหน้าที่ร่วมบริหารงานรับใช่พี่น้องประชาชนในฐานะผู้นำองค์กรสูงสุดแห่งอิสลามมิกชนจังหวัดกระบี่ ในงานเพื่อการศาสนาเป็นสำคัญ
โดย: กอจ. กระบี่
25 ส.ค. 2565 265
เปิดอาคารห้องละหมาดโรงพระยาบาลปลายพระยา
เปิดอาคารห้องละหมาดโรงพยาบาลปลายพระยา วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีร่วมดูอาอ์เปิดอาคารห้องปฏิบัติศาสนกิจ(ละหมาด) ประจำโรงพยาบาลปลายพระยา พร้อมด้วยในการนี้มี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ประธานอิหม่ามอำเภออ่าวลึก-ปลายพระยา ผู้นำศาสนา ผู้นำองค์กรมุสลิม และผู้แทนองค์ต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลายพระยา เจ้าหน้าทึ่บุคลากรให้การต้อนรับ และร่วมกันขออำนวยพรรับพรแสดงความยินดี ในกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสิ่งดีอันเป็นความดีร่วมกันตลอดไป
โดย: กอจ. กระบี่
15 ส.ค. 2565 358
ประชุมฯความพร้อมเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่๔๑
คำขวัญงาน เมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔๑ (วันที่ ๑-๕ กันยายน ๒๕๖๕) "เมาว์ลีดินนบี สดุดีบรมศาสดา ร่วมรังสรรค์พัฒนา จิตศรัทธาเดียวกัน" อาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการจัดงาน เตรียมงานติดตามรายงานความคืบหน้างานของแต่ละฝ่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ โดยจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรมุสลิมทั้งหมดของจังหวัดกระบี่ โดยมี อาจารย์นพรัตน์ กาญจนวโรดม ประธานที่ปรึกษาองค์กรมุสลิมกระบี่ เป็นประธานจัดงาน อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เลขานุการการจัดงาน และพร้อมด้วยคณะทำงานทุกฝ่ายเข้าประชุมโดยพร้อมกัน
โดย: กอจ. กระบี่
14 ส.ค. 2565 368
พิธีดูอาอ์เฉลิมพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระพันปี ฯ ณ จ.กระบี่
จังหวัดกระบี่ กำหนดพิธีทางศาสนามหามงคล พิธีดุอาอ์ขอพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานพิธีกล่าวประกาศราชสดุดี นายอันยาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร โดย นายสุนทร สีหมุ่น รองประธานกรรมการอิสลามฯจังหวัดกระบี่ นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประธานอิหม่าม ผู้นำศาสนา คณะกรรมการสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ พึ่น้องประชาชน ร่วมพิธี
โดย: กอจ. กระบี่
12 ส.ค. 2565 285
กิจกรรมจิตอาสา จ.กระบี่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ มัสยิดกลางกระบี่
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ผู้แทนองค์กร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองกระบี่ทุกตำบล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสาเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ หมู่ที่ ๒ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมี นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีนำกล่าวถายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ นำกล่าวปฏิญาณ นำร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาในพื้นที่ต่างๆของมัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ ตามที่มีกำหนดต่อไป
โดย: กอจ. กระบี่
28 ก.ค. 2565 275
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวัฒนธรรมจิตอาสาทำความดีทั้งแผ่น จ.กระบี่
วันพุธ ที่๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗๕ ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมจัดกิจกรรม "วัฒนธรรมจิตอาสาทำความดีทั้งแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ อาคารเอนกประสงค์หน้าศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่ พร้อมกันในการนี้ส่วนกลาง ณ ลานหน้าอาคารกระทรงวัฒนธรรมมี นายอธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ร่วมกิจกรรมพร้อมกันกับส่วนภูมิภาคทั้ง ๗๒ จังหวัดทั้งประเทศ โดยในจังหวัดกระบี่ได้จัดขึ้น ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ โดยมี นายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด กรรมการอิสลามประจำจังหวัด อนุกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ผู้แทนองค์กร ผู้นำศาสนา ข้าราชการเจ้าหน้าบุคลากรวัฒนธรรมจังหวัด สามชิกจิตอาสา เข้าร่วม โดยมี นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ประธานพิธีกล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคล นำร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ พื้นที่ต่างๆของมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่
โดย: กอจ. กระบี่
27 ก.ค. 2565 271
กอจ.ร่วมกิจกรรมทำบุญ ๑๑๓ ปี อำมาตย์
วันศุกร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาศครบ ๑๑๓ ปี และในกิจกรรมนี้มีกำหนดทำบุญทางศาสนาอิสลาม ได้เรียนเชิญมายังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ในการนี้ท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้ท่าน ฮัจยีสุนทร สีหมุ่น รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ,ท่านอาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ. ,พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมพิธี ในพิธีนี้มี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ , ท่านที่ปรึกษาองค์กรมุสลิมกระบี่ , หัวหน้าส่วยราชการอำเภอเมืองกระบี่ คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนมุสลิม ให้เกียรติต้อนรับเป็นอย่างดี
โดย: กอจ. กระบี่
08 ก.ค. 2565 367
อีก๒วันกับ งานสานสัมพันธ์ฺรายอฮัจย์กระบี่ ครั้งที่ ๒
อัลฮัมดูลิลลาฮ์ กับงาน สายสัมพันธ์รายอฮัจย์กระบี่ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ลานกิจกรรมสำหรับเยาวชนเปิดบริการฟีรกันทุกวันหลังอัสรี ตั้งแต่ ๕ โมงเย็นถึง ๔ ทุก เด็กสนุกสหนานกับเครื่องเล่นและร่วมกิจกรรมบนเวที พร้อมมีของฮาดียะห์มากมายมอบให้จากผู้ใหญ่ที่ทำบุญอนูเคราะห์มาเพื่อเป็นของขวัญของกำนันแก่่เด็กเนื่องในโอกาสดีแห่งอีดิ้ลอัฎฮฮาที่จะมาถึง มีทั้งขนม ของเล่น อุปกรณ์การเรียน อื่นๆ และเป็นพิเศษในวันที่ ๔-๕ ของงานที่เวทีลานกิจกรรมเยาวชน ณ สนามหน้าสำนักงานอาคารใหม่ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่ ด้วยของขวัญฮาดียะห์แก่เด็กดีชาวกำพร้าและยากไร้ อนุเคราะห์ของฮาดียะฮ์จากพี่น้องร้านค้าในงานและผู้ใหญ่ใจดีที่มอบให้ ขออัลลอฮ์ตอบแทนความดี
โดย: กอจ. กระบี่
04 ก.ค. 2565 279
ขอเชิญร่วมงาน สานสัมพันธ์อัดิ้ลอัฎฮา กระบี่ ครั้งที่ ๒
อัลฮัมดุลิลลาฮ์ คึกคักกันแล้วกับกิจกรรมงาน"สานสัมพันธ์วันรายอฮัจญ์ กระบี่"ครั้งที่ ๒ ระหว่าง ๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ โดย สนง.กอจ.กระบี่ ร่วมกับ มูลนิธิมุสลิมสามัคคีกระบี่ และองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนใน จ.กระบี่ ในการจัดงานครั้งนี้ มีท่าน อ.สมเดช ขยันการ กรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานจัดงาน และงานนี้ในวันพุธที่ ๒๙มิ.ย.๖๕ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ โดยฝ่ายกิจการฮัจร่วมกับบริษัทมูฮายีรีน เทรเวล แอนด์ทัวร์ จัดกิจกรรมร่วมต้อนรับและส่งคณะฮุจญาจของพี่น้องเราชาวกระบี่และใก้ลเคียง ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๔๓/พ.ศ.๒๕๖๕ ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ โดยในการนี้มีท่าน อ.วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ. กล่าวต้อรับพี่น้องมุสลิมและเครือญาติจำนวนมากมาร่วมกิจกรรมส่งคณะฮุจญาจในการไปประกอบศาสนกิจบำเพ็ญบุญฮัจย์ปีนี้ และท่าน ฮัจยีสมเดช ขยันการ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวอำนวยพร
โดย: กอจ. กระบี่
30 มิ.ย. 2565 367
ตัอนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ (สสส)
17/6/65..นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น ฝ่าย ict นางสาลินี เกกินะ นายกสมาคมสตรีมุสลิมกระบี่ และคณะกรรมการสมาคมสตรี สมาชิกต้อนรับ.ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพแห่งชาติ.สสส มูลนิธิคนเห็นคน .ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส เยี่ยมโครงการพหุวัฒนธรรมหนุนเสริมศักยภาพชุมชนลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อสุขภาพคนใต้และร่วมเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม ใน จ กระบี่ ผุ้เข้าร่วม 1;คุณทัศนีย์ ศีลปบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ศ ดร อืศรา ศานติศานสน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 นพ ปกรณ์ สุวรรณปภา ประธานมูลนิธิคนเห็นคน 4 คุณไพรัช วัฒณกุล ผู้ประสานงานมูลนิธิคนเห็นคนภาคใต้ 5 ฮูวัยดียะห์ พิศสุวรรณ คณะทำงานเครือข่ายปอเนาะปลอดบุหรี่ภาคใต้ 6 ฮามีดะห์ สัญจิตร นายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดตรัง 7. บาบอยะโกบ เสมอภพ บาบอหมีด และฟังคำบรรยายการทำงานของ สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุม สำนักงานอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
โดย: กอจ. กระบี่
17 มิ.ย. 2565 366
กอจ.ร่วมประชุม กอ.ลันตา ประจำเดือน มิย.๖๕
กับการประชุมประจำเดือน อิหม่าม คอเตบ บิหลั่น อ เกาะลันตา ณ มัสยิดสามัคคีมัสยิด เกาะลันตาน้อย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ในวาระการแจ้งชี้แจงติดตามงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด โดยมี ท่านอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ. , อ.วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.พร้อมด้วย อ.วิรัช สีหมุ่น ผู้ช่วยเลขา,และกอจ.เขต อ.เกาะลันตา ร่วมการประชุม โดยในวาระนี้ กอจ.ได้แจ้งเรื่อง งานเมาลิดกลางกระบี่ครั้งที่ ๔๑ (ระหว่างวันที่๒๖-๓๐ ส.ค.๖๕), กิจกรรมสัมมนาฯ ,งานวันรายอฮัจย์กระบี่ครั้งที่ ๒(ระหว่าง ๑-๕ ก.ค.๖๕) ,การติดตามงานระบบทะเบียนออนไลน์ ,ซะกาตที่ได้รับปีนี้ ,กิจกรรมทำบุญเปิดอาคารสำนักงานใหม๋ฯ และอื่นๆ โดยไดด้รับการต้อนรับและตอบรับการทำงานร่วมกันจากผู้นำทุกมัสยิดเป็นอย่างดี
โดย: กอจ. กระบี่
17 มิ.ย. 2565 304
กอจ.ร่วมประชุมอิหม่ามอำเภอเมือง กบ.ประจำเดือน มิ.ย.๖๕
พฤหัสบดีที่๙มิถุนายน๒๕๖๕ กับการประชุมคณะกรรมการอิหม่าม/คอเต็บ/บิหลั่นเขตอำเภอเมืองกระบี่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม สนง.กอจ.(อาคารใหม่) โดยมี ท่านอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ,ท่านสมเดช ขยันการ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, ท่านวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ. ,ท่านวิรัช สีหมุ่น กอจ.ฝ่าย ict. ,ท่านอดิสรณ์ เกกินะ กอจ. ร่วมประชุมแจ้งชี้แจงและติดงานต่างๆในวาระงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ในการนี้ ท่านอิหม่ามดนรอหมาน กูลหมาด ประธานอิหม่ามอำเภอเมือง และสมาชิกอิหม่าม/คอเต็บ/บิหลั่น ทุกท่านให้การต้อนรับ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และให้ความร่วมมือตอบรับการทำงานต่างๆร่วมกันเเป็นอย่างดี
โดย: กอจ. กระบี่
09 มิ.ย. 2565 314
แสดงความยินดีกับบุคลากรสมาคมสตรีกระบี่
วันที่7/5/65 الحمدللله ในนาม คณะกรรมการสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ขอบคุณท่านยกสมาสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ คุณสาลินี เกกินะ ที่ให้โอกาสพวกเราได้รับการศึกษาอบรมหลักสูตรภาวะความผุ้นำมุสลิมะห์ยุคใหม่ สำนักจุฬาราชมนตรี หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 2 ณ วิทยาลัยเกษมบัญฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เขตมินบุรี กรุงเทพมหานคร การสิ่งดีๆ สิ่งที่น่าภาคถูมิใจเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณผอ คัมภีร์ ดิษฐ์ฐากร เจ้าของโครงการสถาบันพัฒนาผุ้สำนักจุฬาราชมนตรีที่ให้พวกเราได้มีโอกาศได้รับเกียรติได้รับความรุ้มากมายในครั้งนี้พวกเราจะรับเอาสิ่งดีๆที่ได้มาในครั้งนี้ ได้ความรู้ ความคิด วิสัยทัศน์มากขึ้น เเลกเปลียนประสบการใหม่ มาพัฒนาในทุกๆงานในงานสตรีและ งานในชุมชนของเรา อินชาอัลลอห์
โดย: กอจ. กระบี่
08 มิ.ย. 2565 298
ประชุมประจำเดือนอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น อ.เหนือคลอง
อังคารที่ ๗มิถุนายน๒๕๖๕ กับการประชุม อิหม่ามคอเต็บ บิหลั่น ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ณ บาลายดารุลอักบัร ตเหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ในการนี้ ในวาระการแจ้งชี้แจงติดตามงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ประธาน กอจ.กระบี่ ได้มอบหมายให้ อ.วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.กบ มาทำการแทน พร้อมด้วย อ.วิรัช สีหมุ่น ผู้ช่วยเลขา, อ.ดนหล้า พยายาม รองประธาน กอจ. ,อ.ปรีชา พยายาม กอจ.เขต อ.เหนือคลอง โดยในวาระนี้ กอจ.ได้แจ้งเรื่อง งานเมาลิดกลางกระบี่ครั้งที่ ๔๑ (ระหว่างวันที่๒๖-๓๐ ส.ค.๖๕), กิจกรรมสัมมนาฯ ,งานวันรายอฮัจย์กระบี่ครั้งที่ ๒(ระหว่าง ๑-๕ ก.ค.๖๕) ,การติดตามงานระบบทะเบียนออนไลน์ ,ซะกาตที่ได้รับปีนี้ ,กิจกรรมทำบุญเปิดอาคารสำนักงานใหม๋ฯ และอื่นๆ โดยได้รับการต้อนรับและตอบรับการทำงานร่วมกันจากผู้นำทุกมัสยิดเป็นอย่างดี
โดย: กอจ. กระบี่
07 มิ.ย. 2565 237
ประชุมประจำเดือนอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น อ.อ่าวลึก
อังคารที่ ๗มิถุนายน๒๕๖๕ กับการประชุม อิหม่ามคอเต็บ บิหลั่น ประจำเดือนมิถุนายน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ณ มัสยิดดารุสลาม ต.บ้านกลาง ในการนี้ ในวาระการแจ้งชี้แจงติดตามงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ประธาน กอจ.กระบี่ ได้มอบหมายให้ อ.วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.กบ มาทำการแทน พร้อมด้วย อ.วิรัช สีหมุ่น ผู้ช่วยเลขา, กอจ.เขต อ.อ่าวลึก โดยในวาระนี้ กอจ.ได้แจ้งเรื่อง งานเมาลิดกลางกระบี่ครั้งที่ ๔๑ (ระหว่างวันที่๒๖-๓๐ ส.ค.๖๕), กิจกรรมสัมมนาฯ ,งานวันรายอฮัจย์กระบี่ครั้งที่ ๒(ระหว่าง ๑-๕ ก.ค.๖๕) ,การติดตามงานระบบทะเบียนออนไลน์ ,ซะกาตที่ได้รับปีนี้ ,กิจกรรมทำบุญเปิดอาคารสำนักงานใหม๋ฯ และอื่นๆ โดยได้รับการต้อนรับและตอบรับการทำงานร่วมกันจากผู้นำทุกมัสยิดเป็นอย่างดี
โดย: กอจ. กระบี่
07 มิ.ย. 2565 192
กอจืฃ กระบี่ร่วมงานเมาวลิดกลางระนอง
👉วันที่ 5 มีนาคม 2565 นายวิรัตน์ และเล็ม เลขาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายอดิสรณ์ เกกินะ กรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น ฝ่ายไอที นางสาลินี เกกินะ นายกสมาคมสตรีมุสลิมกระบี่ และคณะ นางฮามิด้ะ สัญจิตรนายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดตรัง นางนัฐริกา มานะบุตร นายกสมาคมสตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสุคนธ์ สุขอนุเคราะห์ นายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เเละคณะกรรมการ ได้รับเกียรติจาก นางจิตติมา จิโสะ นายกสมาคมสตรี จ ระนอง ร่วมพิธีเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดระนองตั้งเเต่วันที่4-6มีนาคม2565 ในโครงการส่งเสริมด้านการอิสลาม จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านท่าฉาง หมู่ที่3 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 🙏🙏
โดย: กอจ. กระบี่
06 มี.ค. 2565 485
เยี่ยมบ้านไฟไหม้ที่อ่าวลึก
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามกระบี่ ฝ่ายกองทุนซากาติ สังคมสงเคราะห์ ศูนย์ประสานงาน_สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรี_ประจำจังหวัดกระบี่ ได้ไปพบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังครอบครัวของคุณหร้อเสี้ย เกบุตร บ้านควนโอ ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ซึ่งประสบภัยพิบัติ ไฟใหม้บ้านทั้งหลัง เหตุเกิดเมื่อ 28 มกราคม 2565 พร้อมมอบปัจจัยเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นเมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ขอขอบคุณ คุณอดิสรณ์ เกกินะ คุณเรวัตร กาหลง และคุณวุฒิสาร เจสาสน์ กรรมการ ศปง.จ.กระบี่ ที่มาร่วมกิจกรรม รวมถึงคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ซึ่งนำโดย ปธ.อัสนาวี มุคุระ นายกอเดช ผิวดี นายวิรัตน์ และเล็ม นายวิรัช สีหมุ่น นายธัญญา เหล่ชาย และคณะ นายประพิชย์ หลังสัง นายก อบต. อ่าวลึกน้อย ส.อบต. อิหม่ามอาลีม บ้านนบ ที่ช่วยอำนวยความสะดวก รวมถึงพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนนี้
โดย: กอจ. กระบี่
01 ก.พ. 2565 535
พบปะมุสลีมะห์ คลองแรด
📌 วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 ฝ่ายประสานงานอนุกรรมการมุสลิมะห์ ระดับอำเภอเหนือคลอง นางสุนี รอบคอบ และประธานอนุกรรมการ ระดับตำบลคลองขนาน นางปราณี ชลธี ได้ลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมและพบอนุกรรมการมุสลิมะห์ประจำมัสยิดดารุ้ลมั๊วะซีนีน บ้านคลองแรด โดยมีท่านอีหม่ามนิวัฒน์ มาศโอสถ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการพบปะในครั้งนี้ และในการพบปะในครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามสอบถาม การทำงาน และสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ของอนุกรรมการมุสลิมะห์ประจำมัสยิด .....อัลฮัมดุลิลละห์ ขอขอบคุณ ท่านอีหม่าม ประจำมัสยิด ท่านประธานตำบลคลองขนาน ตลอดจนอนุกรรมการทุกท่าน ที่ได้สละเวลามา ปรึกษากันในเรื่องราวของศาสนา ขอดุอาจากอัลลอฮฺ ทรงชี้นำแนวทางที่ถูกต้องและเที่ยงตรง แก่เราทุกคนด้วยเถิด
โดย: กอจ. กระบี่
25 ม.ค 2565 369
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,640