มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

จัดโครงการอบรมผู้รับมุสลิมใหม่(มุอัลลัฟ)ในจังหวัดพังงา
โครงการจัดอบรมมุสลิมใหม่(มุอัลลัฟ)ในจังหวัดพังงา มีผู้ร่วมอบรมมากว่า 250 คน จัดขึ้นที่โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา โดยมีนายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ นายจรัญ ปรางสุวรรณ์ ผอ. กองการศึกษาฯ รักษาราชการแทนปลัด อบจ. กล่าวรายงาน วิทยากรบรรยายในหัวข้อหลักปฏิบัติตนในเรื่องของการละหมาดและการยึดมั่นตามหลักอิสลาม โดย ผศ.ดร. อะหมัด อิสัน ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง และการบรรยายในหัวข้อพื้นฐานอิสลามเบื้องต้นและจริยธรรมเมื่อเข้ารับอิสลาม โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลลาเต๊ะ อิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเหนือ จังหวัดสงขลา
โดย: กอจ. พังงา
24 ม.ค 2565 643
พัฒนาศักยภาพมุสลิมกระบี่
👉👉วันที่ 16 มกราคม 2565 นายวิรัตน์ และเล็ม เลขาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ นายวิรัช สีหมุน ฝ่ายไอที นางสาลินีเกกินะ นายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ และคณะฯ ร่วมเดินมอบเงินวากัฟ จากกลุ่มพัฒนาศักยภาพมุสลิมกระบี่ ให้กับมัสยิดบ้านสมพรพรุกม ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา เพื่อช่อมเเชมฝ้าเพดานของมัสยิด ซึ่งทางประธานมุสลิมะห์ตำบลศาลาด่าน นางจิราภรณ์ เจ๊ะแว กรรมการและสัปบุรุษประจำมัสยิดสมพรพรุกม ร่วมด้วยสมาชิกกลุ่มพัฒนาศักยภาพมุสลิม ในเขตอำเภอเกาะลันตาร่วมรับมอบ นอกจากนี้ทางคณะฯได้นำเงินจากการหยิบฉลากรายชื่อ เป็นเงินทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกกลุ่มพัฒนาจำนวน 4ทุนๆละ500บาท ผู้ที่ได้รับเงินส่วนนี้ได้แก่ 1.ขวัญเรือน มามาตย์ 2.สุจารี รักจิตต์ 3.มาเรียม วะเจดีย์ 4.ห๊ะหม๊ะ พูนเส็ม ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในด้วยค่ะ อัลฮัมดูลิลละห์ 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 และในงานนี้ยังมีผู้มีส่วนร่วมในการวากัฟในครั้งนี้ จากฮัจยี ไฟชอล (อ. คัมภีร์) ฮัจยะอุมมุูลกัลลาโสม(อ. สุดารา) ดิษย์ฐากร ผอ. สถาบันพัฒนาผู้นำสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมสมทบ วากัฟผ่านทาง ฮามีด๊ะ สัญจิตร นายกสมคมสตรีมุสลิม จ ตรัง อีกด้วย
โดย: กอจ. กระบี่
16 ม.ค 2565 436
มอบเงินวากัฟให้กับมัสยิดอัลกอบาตีน
วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 64 เวลา 09.30 น. นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการคณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น คณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ ฝ่ายไอที พร้อมประธานอนุกรรมการมุสลิมะห์ ตำบลคลองขนาน และคณะ ลงพื้นที่บ้านคลองเตาะ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อมอบเงินวากัฟ ของนักเรียนมุสลิมะห์จังหวัดกระบี่ที่ร่วมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้กับมัสยิดอัลกอบาตีน บ้านคลองเตาะ จำนวน 16,000 บาท เพื่อวากัฟร่วมสมทบสร้างโดมมัสยิด และหออาซาน โดยได้รับการต้อนรับ จากท่านอีหม่ามสอแหล้ เด็นบาเส อีหม่ามมัสยิดอัลกอบาตีน และท่านอีหม่ามดนกาก กำปา อีหม่ามมัสยิดบ้านเกาะนกคอม พร้อมคณะกรรมการมัสยิดและผู้นำชุมชนบ้านคลองเตาะได้ให้การต้อนรับในครั้งนี้ และยังได้มอบทุนเพื่อการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เข้าเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเอง จำนวน 2 ทุนๆล่ะ 500 บาท โดยการจับฉลาก ซึ่งผู้ได้รับทุนการศึกษา ในครั้งนี้ คือ 1.นางรัตติยา กูลดี 2.นางสาวเบญมาศ มาศโอสถ จากมัสยิดบ้านคลองหมากทั้งสองท่าน และการลงพื้นที่ในครั้งนี้ อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม พร้อมกับคณะได้และเยี่ยมอนุกรรมการมุสลิมะห์ มัสยิดบ้านเกาะนกคอม และอนุกรรมการมุสลิมะห์บ้านหลังเกาะ ด้วย โดยมีการพูดคุยซักถาม ถึงปัญหาในการทำงาน พร้อมทั้งนาซีฮัต ให้ความรู้ และเชิญชวนให้อนุกรรมการมุสลิมะห์ เข้าศึกษาเรียนพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยการตั้งเจตนาการเรียนตลอดชีวิตของทุกคน ให้มีการวางแผนในเรื่องของการทำวากัฟ ธารที่หลั่งริน พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องของการบริจาคทานที่ยั่งยืน อัลฮัมดุลิลละห์
โดย: กอจ. กระบี่
09 พ.ย. 2564 608
ประชุม กอจ.ตรัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 64
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดตรังและ กอจ ตรังได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดตรัง(มัสยิดกลาง) และได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจตรี ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต ,รองเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เดินทางมาพร้อมคณะ จากจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมด้วย และต่อเนื่องด้วย นายสมนึก ธูปหอม นายอำเภอย่านตาขาว เดินทางมาพบปะกับคณะกอจ.ตรัง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเปิดใช้มัสยิดกลางเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโกสิด19 ที่เป็นมุสลิม
โดย: กอจ. ตรัง
04 พ.ย. 2564 732
ประชุมร่วมฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกระบี่
วันที่ 5 ตุลาคม เวลา 13:00 น น. ที่ห้องประชุม สนง กอจ กระบี่ นำโดยนายชัยวัฒน์ เสริมเกียรติวัช กำนัน ตำบลไสไทย นายวิรัช สีหมุ่นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ไสไทย ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือในการจัดหาศูนย์ CI (จุดพักคอยชุมชน)ชุมชนตำบลไสไทย โดยมีนายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ นายกอเดช ยะลา สาธารสุขอำเภอ คณะกรรมการบริหารมัสยิดกลาง หัวหน้า รพ.สต. ไสไทย สรุปผลการประชุม ทางมัสยิดกลางได้อนุมัติและยินดีให้เป็นสถานที่เป็นจุด CI (จุดพักคอยชุมชน)ตำบลไสไทย และได้ดำเนินการประสานไปยังท้องถิ่นเกี่ยวข้องต่อไป
โดย: กอจ. กระบี่
05 ต.ค. 2564 466
กอจ.ตรัง ต้อนรับนายแพทย์และมอบปัจจัย
1 ตุลาคม 2564 นายอะหมัด ก้อเด็ม ประธาน กอจ.ตรัง พร้อมด้วยคณะ ซึ่งเป็นตัวแทน กอจ.ตรัง ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง และช่วงบ่ายวันนี้ กอจ.ตรังก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจพร้อมมอบปัจจัยเครื่องอุปโภค บริโภค แก่พี่น้องชาวบ้านเกาะเคี่ยม ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง โดยตัวแทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง นำโดยท่านจรูญ ยะฝา รองประธานฯและ ด.ต.สุริยา หมั่นทวี เลขานุการฯ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ร่วมกับศูนย์ประสานงานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ประจำจังหวัดตรัง และนักศึกษามุสลิม มอ.ตรัง
โดย: กอจ. ตรัง
02 ต.ค. 2564 816
กอจ.ตรัง ร่วมหารือกับสาธารณสุขจังหวัดตรัง
วันอังคารที่ 21 กีนยายน 2564 ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง รองประธานฯและกรรมการบางส่วนพร้อมด้วยทีมงานของมุสลีมะห์จังหวัดตรัง ได้เข้าร่วมปรึกษาหาริอกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลในอำเภอต่างๆของจังหวัดตรัง เกี่ยวกับเรื่องการจัดการศพของมุสลิมที่เสียชีวิตด้วยโรคติดต่อจากเชื้อโควิด19 ในโรงพยาบาลต่างๆของจังหวัดตรัง ให้ถูกต้องตามศาสนบัญญัติของศาสนาอิสลาม ในโอกาสต่อไป พร้อมกันนี้ก็ได้มีการสาธิตเกี่ยวกับการจัดการศพของมุสลิมที่เสียชีวิตด้วยโรคติดต่อโควิด19ให้เจ้าหน้าที่ฯผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นและนำไปปฏิบัติในสถานะการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง
โดย: กอจ. ตรัง
21 ก.ย. 2564 878
เป็นกำลังใจให้กันในยามประสบจากภัยโควิด
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.ผู้แทนองค์กรศาสนา​ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ​จังหวัดตรัง โดย​ท่านอะหมัด ก้อเด็ม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้ตัวแทนคณะกรรมการฯ ซึ่งมีท่าน รองจรูญ ยะฝา และกรรมการฯ ออกเยี่ยมชุมชนพี่น้องชาวไทยพุทธ ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ในตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พร้อมมอบสิ่งของปัจจัย อุปโภค บริโภค แก่ตัวแทนชุมชนฯ จากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดที่กักตัวอยู่ในที่พักอาศัยด้วย.
โดย: กอจ. ตรัง
11 ก.ย. 2564 750
ติดตามเรื่องอาหารฮาลาลในโรงพยาบาลตรัง
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุอีน สูบเด็น และนายจรูญ ยะฝา รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ได้รับมอบหมายจากท่านอะหมัด ก้อเด็ม ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ให้ติดตามเรื่องอาหารฮาลาลในโรงพยาบาลตรัง ในการนี้นายสาธิต ณ พัทลุง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง พร้อมด้วยคุณนิธินาถ ทองรักษ์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มโภชนศาสตร์ ร่วมในการหารือ สิ่งที่ได้ดำเนินการแล้วคือทางโรงพยาบาลตรังได้จัดจ้างแม่ครัวที่เป็นมุสลิมสำหรับประกอบอาหารฮาลาลประจำการสองคน มีการแยกครัว แยกภาชนะเครื่องใช้ และจัดหาวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองฮาลาล ข้อตกลงที่จะดำเนินการต่อไปคือ ทางโรงพยาบาลตรังจะประสานคณะกรรมการอิสลามเพื่อเข้าไปให้การแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุดในส่วนจำเป็นที่ยังขาดอยู่ โดยจะดำเนินการภายในสามสัปดาห์ เพราะขณะนี้ทางโรงพยาบาลมีภาระสำคัญเรื่องการรับมือจากโควิด-19 จึงยังไม่ค่อยสะดวกมากนัก
โดย: กอจ. ตรัง
08 ก.ย. 2564 654
ซีพี เครือข่ายเจริญโภคภัณฑ์ เข้าเยี่ยมสำนักงาน กอจ กระบี่
วันที่ 6 กันยายน 2564 นางสาวมีนา หวังจิ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัดเข้าพบ กรรมการอิสลามกระบี่ นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ นายวิรัช สีหมุ่น ฝ่าย ICT และนายเอกรัญ แดงโต๊ะเห สภาเครือข่ายช่วยเหลือมนุษยธรรมจุฬาราชมนตรี เพื่อประสานความร่วมมือ กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามมัสยิดชุมชนเครื่อข่ายอนุกรรมการมุสลีมะห์จังหวัดกระบี่ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือซีพีได้จัดหลักสูตรการสร้างผู้นำเพื่ออนาคตเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เถ้าแก่) หรือ CP Future Leaders Development Program (FLP) เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีทักษะความเป็นผู้นำควบคู่กับทักษะการพัฒนาไอเดียทางธุรกิจ พลิกโฉมจากโมเดลพัฒนาคนในอดีตที่ให้ความสำคัญกับความชำนาญเฉพาะทาง โดยส่งเสริมให้สตรีมุสลิมในจังหวัดกระบี่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
โดย: กอจ. กระบี่
06 ก.ย. 2564 518
โครงการอบรมเยาวชน ปี 2564
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมเยาวชน ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ บันทึกลงแผ่นซีดี มอบแก่มัสยิดทั้งหมดในจังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม​ 2564​ นำโดยฮัจญีอะหมัด ก้อเด็ม ประธานคณะกรรมการฯ และตัวแทนวัฒนธรรมจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการฯ คณะวิทยากร และตัวแทนสมาคมสตรีมุสลิมตรัง ได้ร่วมเปิดโครงการ ฯและร่วมบรรยายทางวิชาการศาสนา ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
โดย: กอจ. ตรัง
29 ส.ค. 2564 642
ฝ่ายกองทุนซากาตสังคมสงเคราะห์กระบี่ ลงเยี่ยม ท่าเลเหตุพายุพัดถล่ม
🇹🇭♻️👆เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 11:10 น. เกิดพายุพัดกระหน่ำลงพื้นที่ชุมชนท่าเล บ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียง วาตภัยครั้งนี้ ทาง ผช.ผญบ. และ ส.อบต. ในพื้นที่แจ้งว่ามีผู้ประสบวาตภัยครั้งนี้ประมาณ 66 ครอบครัวและมีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบหนักประมาณ 30 ครอบครัว ในวันที่ 6 สค 63 สนง กอจ กระบี่ฝ่ายกองทุนซากาตสังคมสงเคราะ ห์ ร่วมกับมูลนิธิอาดามี นายอัสนาวี มุคุระ นายกอเดร ผิวดี นายวิรัตน์ และเล็ม นายวิรัช สีหมุ่น นายอารีส มุคุระ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจและมอบปัจจัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย บางส่วน
โดย: กอจ. กระบี่
06 ส.ค. 2564 562
ณ.โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้​ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย พ.อ.สมบัติ สืบท้วม รอง ผอ.รมน. จังหวัด ก.บ.(ท) นายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ร.ต.ท.(หญิง)ศิริพร เนตรพุกกะณะ รองนายแพทย์สาธารณสุขกระบี่ ให้ลงพื้นที่ โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ ม.2 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม เพื่อติดตามการบริหารจัดการการเฝ้าระวัง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และการจัดระบบดูแลผู้มีความเสี่ยงสูงภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการลงพื้นที่โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ ได้มี ท่านอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และ นายวิรัช และเล็ม เลขาสำนักงานกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่ นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม ให้การต้อนรับและรายงาน ท่านอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เด็กหลบหนี้ออกนอกโรงเรียนนั้น ขณะนี้ไม่ให้เด็ก ครู บุคลากรของโรงเรียนออกนอกพื้นที่อย่างเด็ดขาด และไม่ให้คนภายนอกเข้ามาในโรงเรียนด้วย รวมถึงประชาชนในพื้นที่โดยรอบโรงเรียนมีระบบการป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดไปสู่ชุมชนภายนอก ตนยืนยันด้วยความมั่นใจว่าเรื่องนี้จะไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคออกไปสู่ชุมชนด้านนอก หรือว่าในคนอื่นๆ ซึ่งคนที่อยู่ในโรงเรียนมีการตรวจ การแยก คนที่มีอาการป่วยรุนแรงจัดไปรักษาทันที อาจจะส่งโรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลในชุมชน หรือโรงพยาบาลในพื้นที่อื่น ส่วนคนที่ไม่มีอาการจะให้อยู่ในโรงเรียนที่จัดเอาไว้ให้ ณ.โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ ม.2 ต. ทรายขาว อ.คลองท่อม 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
โดย: กอจ. กระบี่
10 ก.ค. 2564 856
ประชุมอนุกรรมการมุสลีมะห์ อ เหนือคลอง
วันนี้ 10/7/64 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ โดยนายอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้ฮัจยี อับดุลหล้า พยายาม รองประธาน กอจ กระบี่ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ ฝ่ายไอซีได้ลงพื้นที่ เพื่อรับมอบเงิน บริจาค เพื่อซื้อตู้เอกสาร จำนวน 5 ชุด ในราคา 37,500 บาท ให้แก่สำนักงาน กอจ หลังใหม่ โดย มีประธานอนุกรรมการมุสลิม้ะห อำเภอเหนือคลอง นางสุนี รอบคอบ และ อนุกรรมการมุสลิม้ะห์ ประจำตำบลต่างๆ เป็นผู้มอบ โดยมีอิหม่ามประจำมัสยิด ดารุ้ลอามาน ห้วยโศก นายประเสริฐ ใหมดำ ร่วมต้อนรับ และอนุเคราะห์สถานที่ และท่าน รองประธานกอจ ได้ให้โอวาท และกล่าวชื่นชม ในการทำงาน ของอนุกรรมการ ที่ร่วมมือกันอย่างดี / นายวิรัตน์ และเล็ม ใด้ชี้แจงถึง บทบาท การทำงานของมุสลิมะห์/นายวิรัช สีหมุ่น ชี้แจง เรื่อง การทำทะเบียน ออนใลน์ / เหตุการณ์ทั่วไปเป็นด้วยความเรียบร้อย
โดย: กอจ. กระบี่
10 ก.ค. 2564 871
ตอ้นรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต กะมิยอ ปัตตานี
วันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุม สนง กอจ.กระบี่ เวลา 14:00 น วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ กระบี่ วิรัช สีหมุ่น กอจ กระบี่ ฝ่าย ICT ร่วมต้อนรับบรรยายสรุป คณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคคลากร อบต.กะมิยอ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ จำนวน 29 คนตามหัวข้อการดูงานครั้งนี้ “ภายใต้การอยุ่ร่วมกันที่หลากหลายวัฒนธรรมอย่างสมานฉันท์” วิรัช สีหมุ่น กอจ กระบี่ รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
01 เม.ย. 2564 791
สำนักงาน กอจ. ระนองก้าวสู่การบริหารกิจการด้วยระบบออนไลน์
วันที่ 21มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงาน กอจ ระนอง เวลา 09:00 น นายวินัย มุ่งกุ้ง นายทะเบียนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง นายยุรนันท์ หมานจิตร์ เลขานุการฯ ได้จัดทำ"โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดทำทะเบียนสัปปุรุษจังหวัดระนองอบรมให้ความรู้แก่นายทะเบียนประจำมัสยิด" เพื่อให้รับรู้เข้าใจในกระบวนการจัดทำระบบทะเบียนสัปปุรุษออนไลน์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร กรรมการอิสลามประจำมัสยิด นายทะเบียนมัสยิด ได้ดำเนินการตามขั้นตอนในจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นปัจจุบัน ขณะนี้ สังคมไทย อยู่ในยุคข้อมูลข่าวสาร หากแต่ละมัสยิดสามารถจัดทำแฟ้มข้อมูลสัปปุรุษประจำมัสยิดด้วยระบบออนไลน์ โดยเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับประวัติครอบครัว การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้-รายจ่าย สถานภาพการสมรส หย่าร้าง ฯลฯ และมีการปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ถือได้ว่า ปัจจัยดังกล่าว เป็นเครื่องมือในการพัฒนามัสยิดอย่างมีคุณค่าและมีความหมายยิ่ง ในพิธีเปิดการอบรมฯโดยนายหมาดสะ หมานหนำประธานกอจ ระนอง พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ หมานจิตร กรรมการอิสลามฯ นายมนตรี สาลี กรรมการฯ นายวราวุฒิ มาศโอสถ กรรมการฯ ต่อมา ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ โดยนายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่าย ICT ตามหนังสือแจ้งเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในภาระขอบข่ายงานทะเบียนสัปปุรุษ ระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทำความเข้าใจ การจัดทำทะเบียนสัปปุรุษออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมัสยิดต่างๆในเขต จังหวัดระนอง ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำมัสยิด อนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิดจำนวน 32 มัสยิด 50 คน ในการอบรมครั้งนี้คาดว่า ทำให้การ จัดทำระบบในแต่มัสยิดในจังหวัดระนอง เสร็จสมบูรณ์ อย่างพร้อมเพรียงภายในระยะเวลาที่กำหนด (วิรัช สีหมุ่น)รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
22 มี.ค. 2564 1,068
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนสัปปุรุษมัสยิดออนไลน์ เขตอำเภอเมืองพังงา
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนสัปปุรุษมัสยิดออนไลน์ เขตอำเภอเมืองพังงา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา วันที่ 6 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมโรงแรมภูงา เวลา 09:00 น พิธีเปิดการอบรมฯโดย นายนิวัติ สุมาลี หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและสถิติ กอจ พังงา ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ โดยนายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่าย ICT ได้รับมอบหมายจาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ ตามหนังสือแจ้งเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในภาระขอบข่ายงานทะเบียนสัปปุรุษ ระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทำความเข้าใจ การใช้ระบบ การอับเดทระบบทะเบียนสัปปุรุษ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมัสยิดต่างๆในเขตอำเภอเมืองพังงา และอำเภอทับปุดกว่า 30 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำมัสยิด อนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด ในการอบรมครั้งนี้คาดว่า ทำไห้การ จัดทำระบบในแต่มัสยิดเสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะรายงานข้อมูลไปยังกรมการปกครอง และส่วนงานของ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทันตามกำหนด ขอขอบคุณอาจารย์ประเสริฐ ประสารการ หัวหน้าฝ่ายไอซีที กรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา ผู้ประสานงานจัดโครงการ เอื้ออำนวยการบริการอาหารและสถานที่อบรม โรงแรมภูงา และขอบคุณผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ฯในครั้งนี้เข้าร่วมกันอย่างพร้องเพรียง เสร็จภาระกิจ เวลา 15:30 น. (วิรัช สีหมุ่น)รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
06 มี.ค. 2564 783
มัสยิดออนไลน์ ท้ายเหมือง ตะกั่วทุ่ง พังงา
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนสัปปุรุษมัสยิดออนไลน์ เขตอำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด พังงา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่มัสยิดบางคลีปากีสถาน เวลา 09:00 น พิธีเปิดการอบรมฯโดย ฮัจยีมูซา นัญฑบุตร รองประธาน กอจ พังงา ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ โดยนายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่าย ICT ได้รับมอบหมายจาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ ตามหนังสือแจ้งเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในภาระขอบข่ายงานทะเบียนสัปปุรุษ ระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทำความเข้าใจ การใช้ระบบ การอับเดทระบบทะเบียนสัปปุรุษ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมัสยิดต่างๆในเขตอำเภอท้ายเหมือง และอำเภอตะกั่วทุ่ง กว่า 40 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำมัสยิด อนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด ในการอบรมครั้งนี้คาดว่า ทำไห้การ จัดทำระบบในแต่มัสยิดเสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะรายงานข้อมูลไปยังกรมการปกครอง และส่วนงานของ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทันตามกำหนด ขอขอบอาจารย์หร้อเชต สเล่ราษฏร์ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา ผู้ประสานงานจัดโครงการ ขอบคุณวาหลีรักหมาน ปาทาน รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา ประธานชมรมสวัดิการผู้นำศาสนาอิสลามจังหวัดพังงา เอื้ออำนวยการบริการอาหารและสถานที่อบรม มัสยิดบ้านบางคลีปากีสถาน และขอบคุณผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ฯในครั้งนี้เข้าร่วมกันอย่างพร้องเพรียง เสร็จภาระกิจ เวลา 15:30 น. มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ถ่ายรูปร่วมกันเดินทางกลับ (วิรัช สีหมุ่น)รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
24 ก.พ. 2564 762
อบรมระบบมัสยิดออนไลน์พังงา
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนสัปปุรุษมัสยิดออนไลน์ เขตอำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัด พังงา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่มัสยิดนูรุ้ลกอมัร บ้านหินลาด เวลา 09:00 น พิธีเปิดการอบรมโดย อาจารย์อะหมัด และเยาะ ประธาน กอจ พังงา และได้รับเกียรติจาก นายนูรดี อับดุลราฮิม นายอำเภอสุขสำราญ นายวินัย มุ่งกุ้ง ปลัดอำเภอ สุขสำราญ เข้าร่วมอบรม ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ โดยนายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่าย ICT ได้รับมอบหมายจาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ ตามหนังสือแจ้งเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในภาระขอบข่ายงานทะเบียนสัปปุรุษ ระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ เป็นให้ความรู้ ทำความเข้าใจ การใช้ระบบ การอับเดทระบบ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมัสยิดต่างๆในเขต อำเภอคุระบุรี และอำเภอตะกั่วป่า กว่า 40 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำมัสยิด อนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด ในการอบรมครั้งนี้คาดว่า ทำไห้การ จัดทำระบบในแต่มัสยิดเสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะรายงานข้อมูลไปยังกรมการปกครอง และส่วนงานของ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทันตามกำหนด ขอขอบคุณ ฮัจยียูโซบ หมีนสะอีด กรรมการอิสลามประจำจังหวักพังงา ผู้ประสานงานจัดโครงการ อิหม่ามอารีด ดำเชื้อ รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา ประธานชมรมผู้บริหารมัสยิดอำเภอคุระบุรี เอื้ออำนวยการบริการอาหารและสถานที่อบรม มัสยิดนูรุ้ลกอมัร บ้านหินลาด และขอบคุณผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ฯในครั้งนี้ เสร็จภาระกิจ เวลา 15:30 น. มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ถ่ายรูปร่วมกันเดินทางกลับ จึงรายงานมาเพื่อทราบ ด้วยสลาม และดุอา (วิรัช สีหมุ่น)รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
23 ก.พ. 2564 852
อบรมนายทะเบียนมัสสยิด ต แหลมสัก
รายงานผลการดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนสัปปุรุษมัสยิดออนไลน์ เขตอำเภออ่าวลึก ส่วนของตำบลแหลมสัก ตำบลอ่าวลึกใต้ 7 มัสยิด วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ที่มัสยิดมีสบาหุดดีน บ้านคลองทราย แหลมสัก เวลา 09:00 -15:00 น ดำเนินการฝึกอบรมเชิงผฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ โดยนายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่าย ICT ได้รับมอบหมายจาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ ในภาระขอบข่ายงานทะเบียนสัปปุรุษ ระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทำความเข้าใจ การใช้ระบบ การอับเดทระบบ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมัสยิดต่างๆในเขต ตำบลแหลมสัก อ่าวลึกใต้ กว่า 20 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำมัสยิด อนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด ในการอบรมครั้งนี้คาดว่า ทำไห้การ จัดทำระบบในแต่มัสยิดเสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะรายงานข้อมูลไปยังกรมการปกครอง และส่วนงานของ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทันตามกำหนด ขอขอบคุณ ฮัจยีห้ารีส โรมินทร์ อิหม่ามมัสยิดมีสบาหุดดีน คณะกรรมการมัสยิด เอื้ออำนวยการบริการสถานทีอบรม ขอบคุณ นางสาวสุชานันท์ มุกดา ประธานเครือข่ายอนุกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเขต ตำบลแหลมสัก ผู้ประสานงานคณะกรรมการมุสลีมะ และขอบคุณมุสลีมะห์ทุกท่านที่เข้าร่วมการฝึกอบรม ฯในครั้งนี้ เสร็จพาระกิจ เวลา 15:00 น ถ่ายรูปร่วมกันเดินทางกลับ จึงรายงานมาเพื่อทราบ ด้วยสลาม และดุอา (วิรัช สีหมุ่น)รายงาน
โดย: กอจ. กระบี่
07 ก.พ. 2564 622
ในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ยากไร้ จำนวน 1,100 ผื่น
วันนี้ (4 ก.พ. 64) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ร่วมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ยากไร้ จำนวน 1,100 ผื่น และถุงยังชีพให้แก่ผู้นำศาสนา จำนวน 2,500 ชุด ให้กับผู้ยากไร้ที่ประสพภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยการระดมทุนทรัพย์จากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศผ่านสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทั้ง 40 จังหวัดของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของคณะทำงานทั้ง คณะทำงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานจิตอาสากว่า 40 องค์กร ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยในครั้งนี้ได้รับบริจาคถุงยังชีพทั้งสิ้นจำนวน 2,500 ถุง และ เงินบริจาคจำนวน 4 แสนบาท โดยทางคณะกรรมการอิสลามได้นำเงินบริจาคนำไปซื้อผ้าห่มกันหนาว เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสพภัยน้ำท่วมในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติ 161 หมู่บ้าน 20 ชุมชน ใน 8 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยในพิธีมี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา โดยมีประชาชนเข้าร่วมรับของช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก
โดย: กอจ. กระบี่
04 ก.พ. 2564 609
ประชุมกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่นอกสถานที่
นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่ พร้อมคณะกรรมการอิสลามกระบี่ มีกำหนดประชุมคณะกรรมการอิสลามกระบี่นอกสถานที่ อย่างเป็นทางการ ในวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โรงแรมไร่เลย์วิลเลจแอนด์สปา อ่าวไร่เล ตำบลอ่าวนางอำเภอเมือง จังหวัดจังหวัดกระบี่ โดยในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ประธานกรรมการอิสลาม มีกำหนดการลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการ พร้อมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ในรอบ 3 ปี ในโอกาสนี้ ประธาน กอจ กระบี่ ได้ติดตามประเด็นปัญหาของการทำโครงการที่ผ่านมา และพบปะองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นทุกอำเภอ ประธานเครือข่ายอนุกรรมการมุสลีมะห์ทุกอำเภอ สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้นำศานาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และข้อเสนอแนะ รวมถึงการสร้างการรับรู้การทำงานกลุ่มต่าง ๆ ต่อนโยบายและการดำเนินแผนงาน โครงการของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในรอบ 3 ปี รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ ในการก้าวเดินต่อไปอี 3 ปี จนครบวาระ สำหรับกำหนดการลงพื้นที่และประชุมคณะกรรมการนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ มีดังนี้ วันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดออกเดินทางจากท่าเทียบเรืออ่าวน้ำเมา ไปยังอ่าวไร่เล ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง กระบี่ ไปสถานที่พักและประชุม โรงแรมไร่เลวิลเลจแอนด์สปาวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 64 ประชุมร่วมองค์กรในจังหวัด โดยการรับรองของ นายสมเดช ขยันการ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าของสถานที่
โดย: กอจ. กระบี่
02 ก.พ. 2564 894
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,675