มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

โดย: กอจ. กระบี่ 12 ส.ค. 2566 64 เปิดแนบไฟล์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

โดย: กอจ. กระบี่ 04 ส.ค. 2566 64 เปิดแนบไฟล์ ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม

โดย: มัสยิดไทย.com 27 มิ.ย. 2566 1,628 เปิดแนบไฟล์ แบบจัดเก็บข้อมูลสับปุรุษรายบุคคล word
แบบจัดเก็บข้อมูลสับปุรุษรายบุคคล word

โดย: กอจ. กระบี่ 25 มิ.ย. 2566 137 เปิดแนบไฟล์ อบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66
การอบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66 ณ มัสยิดกลางกระบี่

โดย: กอจ. กระบี่ 28 พ.ค. 2566 221 เปิดแนบไฟล์ กำหนดการอบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ ปี 66
ดำเนินการอบรมและทดสอบในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ทุกเดือน ใช้สนามสอบ ณ มัสยิดกลางจังหวัด กระบี่ มีรายละเอียดกำหนดวันอบรมและทดสอบ ดังนี้

โดย: กอจ. สงขลา 16 พ.ค. 2566 97 เปิดแนบไฟล์ เชิญร่วมงานการกุศลมัสยิดไกอยู่หมุดดีน นาทับ จะนะ
มัสยิดไกอยูหมุดดีน บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารในงานการกุศลเพื่อหารายได้สร้างศูนย์การเรียนรู้อิสลามและอัลกุรอานให้แล้วเสร็จ ในวันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566

โดย: กอจ. กระบี่ 24 ก.ค. 2565 928 เปิดแนบไฟล์ แบบแจ้งวาระของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดว่างหรือหมดลง
เมือกรรมการมัสยิดได้ว่างลงด้วยการหมดวาระหรือว่างลง ให้ทุกมัสยิดดำเนินการแจ้งตามแบบฟรอม์นี้ พร้อมเอกสาร แบบ กอม.ส่งสำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

โดย: กอจ. กระบี่ 06 ก.ค. 2565 785 เปิดแนบไฟล์ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบมัสยิดออนไลน์ประจำมัสยิดและคำสั่งมัสยิด
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบมัสยิดออนไลน์ประจำมัสยิดและคำสั่งมัสยิด

โดย: กอจ. กระบี่ 27 มิ.ย. 2565 947 เปิดแนบไฟล์ ผลการอบรมและทดสอบก่อนนิกาหฺ 26 มิถุนายน 65
ผลการอบรมและทดสอบก่อนนิกาหฺ 26 มิถุนายน 65

โดย: กอจ. กระบี่ 09 มิ.ย. 2565 1,043 เปิดแนบไฟล์ ใบสมัครการอบรมและสอบก่อนนีกะห์
ใบสมัครการอบรมและสอบก่อนนีกะห์

โดย: กอจ. กระบี่ 06 มิ.ย. 2565 789 เปิดแนบไฟล์ ขอเชิญร่วมงาน สานสัมพันธ์อัดิ้ลอัฎฮา กระบี่ ครั้งที่ ๒
มูลนิธิมุสลิมนจังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ สมาคมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการบริหารมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ จัดให้มีกิจกรรมงาน สานสัมพันธ์รายอฮัจย์กระบี่ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ในครั้งนี้จัดให้มีกิจกรรมวิชาการสันทนาการที่หลากหลายยิ่งใหญ่ นอกจากกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการแล้ว อีกยังมี เช่น การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์อีดิ้ลอัฎฮา การแข่งขันทำขนมพื้นตามเทศการงานอีดิ้ลอัฎฮา กิจกรรมสวนสนุกสำหรับเยาวชน(ฟีร)การออกร้านค้า ฯลฯ

โดย: กอจ. กระบี่ 27 มี.ค. 2565 692 เปิดแนบไฟล์ แบบคำร้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบคคล
แบบคำร้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบคคล

โดย: กอจ. กระบี่ 27 มี.ค. 2565 648 เปิดแนบไฟล์ ประกาศและคำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบทะเบียนมัสยิด
เพื่อให้การดำเนินการจัดทำระบบทะเบียนมัสยิดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพการทำงาน ให้ทุกมัสยิดดำเนินการแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าทที่ตามประกาศนี้

โดย: กอจ. กระบี่ 07 ส.ค. 2564 1,385 เปิดแนบไฟล์ รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด pdf
รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด

โดย: กอจ. กระบี่ 07 ส.ค. 2564 1,131 เปิดแนบไฟล์ รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด
รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด

โดย: กอจ. กระบี่ 25 เม.ย. 2564 1,742 เปิดแนบไฟล์ กระบี่ แจ้งเลื่อนการอบรมและสอบก่อนนีกะ
แจ้งเลื่อนการอบรมและสอบก่อนนีกะ

โดย: กอจ. ระนอง 20 มี.ค. 2564 2,072 โครงการอบรมหลักสูตร ครองเรือนตามวิถีอิสลาม ( อบรมก่อนนิกะห์ )
ด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามได้จัดทำโครงการ ครองเรือนตามวิถีอิสลาม ให้กับเยาวชนในจังหวัดระนอง และพื้นที่ใกล้เคียง วันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 086-2727166 - 083-1041244

โดย: กอจ. ระนอง 20 มี.ค. 2564 1,755 อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพมัสยิดสู่ความเป็นสากล
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์จังหวัดระนอง ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง

โดย: กอจ. กระบี่ 26 ก.พ. 2564 1,751 เปิดแนบไฟล์ แบบจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษรายบุคคล pdf
โหลดไปพิมพ์จัดเก็บได้เลย

โดย: กอจ. กระบี่ 26 ก.พ. 2564 1,892 เปิดแนบไฟล์ แบบจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษรายบุคคล word
โหลดไปพิมพ์

โดย: กอจ. กระบี่ 11 ก.พ. 2564 1,973 เปิดแนบไฟล์ รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด
รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด ตามนี้เลย

โดย: กอจ. กระบี่ 08 ก.พ. 2564 1,313 เปิดแนบไฟล์ ประกาศผลการสอบ โครงการอบรมและทดสอบก่อนนิกาหฺ ตามวิถีอิสลาม รุ่นที่ 1 2564
ประกาศผลการสอบ โครงการอบรมและทดสอบก่อนนิกาหฺ ตามวิถีอิสลาม รุ่นที่ 1/2564 สอบเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 ณ สนามสอบ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ผู้ที่ยังสอบไม่ผ่าน(ถ้ามี) สามารถขออบรมและสอบแก้ตัวใหม่ ในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนถัดไป เวลา 09:00 -16:30 น. ณ สนามสอบมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่

โดย: กอจ. กระบี่ 18 ม.ค 2564 1,351 เปิดแนบไฟล์ ปฏิทินการดำเนินการอบรมและสอบก่อนนิกาห.ตามวิถีอิสลาม ประจำปี ๒๕๖๔
กำหนดตารางอบรมและสอบ เวลา๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น. - ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าทำการอบรม เวลา๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. - อบรมให้ความรู้ภาคปฏิบัติ/ภาคทฤษฎี เวลา๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. - สอบภาคปฏิบัติ เวลา๑๔.๐๐-๑๕.๓๐น. - สอบภาคทฤษฎี

โดย: กอจ. กระบี่ 18 ม.ค 2564 491 เปิดแนบไฟล์ ใบสมัครเข้าอบรมและทดสอบก่อนนิกาห.ตามวิถีอิสลาม
หมายเหตุ : ช่องทางการติดต่อกรรมการฝ่ายการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ทางหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้ ๐๘๖-๒๗๔๙๐๗๓/๐๘๗-๒๘๐๐๘๒๐/๐๘๑-๖๙๑๗๘๓๙/๐๙๓-๕๘๐๗๑๘๙

โดย: กอจ. กระบี่ 18 ม.ค 2564 4,391 เปิดแนบไฟล์ คู่มือจัดอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.) ตามวิถีอิสลาม
คู่มือจัดอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.) ตามวิถีอิสลาม تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَـعٍ: لِـمَالِـهَا، وَلِـحَسَبِـهَا، وَلِجَماَلِهاَ، وَلِدِينِـهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. متفق عليه "ผู้หญิงนั้นจะถูกแต่งงานเนื่องด้วยสาเหตุสี่ประการ คือ เนื่องจากทรัพย์สินของนาง หรือเนื่องจากวงศ์ตระกูลของนาง หรือเนื่องจากความสวยงามของนาง หรือเนื่องจากศาสนาของนาง ดังนั้นจงเลือกแต่งงานกับสตรีที่มีศาสนาอยู่ในตัว แล้วสองมือท่านก็จะมีโชค (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ และ มุสลิม)

โดย: กอจ. กระบี่ 18 ม.ค 2564 9,053 เปิดแนบไฟล์ ข้อสอบภาคปฏิบัติของผู้เข้าอบรมก่อนนิกะฮ.
กล่าวกาลีเมาะห์ชาฮาดะห์ (กล่าวคำปฏิญาณตน) คือกล่าวคำว่า أَشْهَدُأَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّاللهُ وَأَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّدًارَّسُوْلُ اللهِ อ่านว่า อัชฮาดุอัลลาอิลาฮาอิล ลัลลอฮ.วาอัชฮาดุอันนามูฮัมมาดัรรอซูลุลลอฮ. ความหมาย “ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ และแท้จริงนบีมูฮำหมัดนั้นเป็นร่อซู้ล ของอัลลอฮ์” เหตุผลของการยอมรับ ว่าอัลลอฮ.ทรงมีนั้น “คือโลกนี้และสรรพสิ่งที่ถูกสร้างทั้งปวง”

โดย: กอจ. กระบี่ 18 ม.ค 2564 1,322 เปิดแนบไฟล์ เนื้อหาสาระของการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.)ตามวิถีอิสลาม
เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.)ตามวิถีอิสลาม تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَـعٍ: لِـمَالِـهَا، وَلِـحَسَبِـهَا، وَلِجَماَلِهاَ، وَلِدِينِـهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. متفق عليه "ผู้หญิงนั้นจะถูกแต่งงานเนื่องด้วยสาเหตุสี่ประการ คือเนื่องจากทรัพย์สินของนาง หรือเนื่องจากวงศ์ตระกูลของนาง หรือเนื่องจากความสวยงามของนาง หรือเนื่องจากศาสนาของนาง ดังนั้นจงเลือกแต่งงานกับสตรีที่มีศาสนาอยู่ในตัว แล้วสองมือท่านก็จะมีโชค (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ และ มุสลิม)

โดย: กอจ. กระบี่ 23 มี.ค. 2563 1,878 เปิดแนบไฟล์ แบบ ศอ.ม.3 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
แบบ ศอ.ม.3 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด

โดย: กอจ. กระบี่ 23 มี.ค. 2563 1,626 เปิดแนบไฟล์ แบบขออนุญาต จัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
แบบขออนุญาต จัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด

โดย: กอจ. กระบี่ 23 มี.ค. 2563 1,928 เปิดแนบไฟล์ การขอจัดตั้งกองทุนซะกาตและสังคมสงเคราะห์ ประจำมัสยิด
การขอจัดตั้งกองทุนซะกาตและสังคมสงเคราะห์ ประจำมัสยิด

โดย: มัสยิดไทย.com 26 ธ.ค. 2562 1,399 เปิดแนบไฟล์ แบบจัดเก็บข้อมูลสับปุรุษรายบุคคล PDF
แบบจัดเก็บข้อมูลสับปุรุษรายบุคคล

โดย: กอจ. สตูล 15 ธ.ค. 2562 2,693 เปิดแนบไฟล์ แบบคำขอมีบัตร กรรมการมัสยิด
แบบคำขอมีบัตร กรรมการมัสยิด

โดย: มัสยิดไทย.com 28 ม.ค 2562 1,582 เปิดแนบไฟล์ แบบขอลาออกจากการเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิด
แบบขอลาออกจากการเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิด

โดย: กอจ. นราธิวาส 03 ก.ค. 2561 3,572 เปิดแนบไฟล์ อบรมก่อนสมรส
วันที่ 7-8 กรกฏาคม 2561 ทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามฯ ได้จัดอบรมก่อนสมรส

โดย: กอจ. ยะลา 03 ก.ค. 2561 3,254 เปิดแนบไฟล์ โครงการอบรมระบบปฎิบัติการสารสนเทศ
โครงการอบรมระบบปฎิบัติการสารสนเทศ ณ ปอเนาะบ้านตาล

โดย: กอจ. สุราษฎร์ธานี 03 เม.ย. 2561 2,635 เปิดแนบไฟล์ ข้อกำหนดและการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชำแหละชิ้นส่วน พ.ศ.2559
ข้อกำหนดและการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชำแหละชิ้นส่วน พ.ศ.2559

โดย: กอจ. พัทลุง 21 พ.ย. 2560 2,508 เปิดแนบไฟล์ พรบ. ฮัจญ์ 2559
พรบ. ฮัจญ์ 2559

โดย: มัสยิดไทย.com 12 ธ.ค. 2559 2,089 เปิดแนบไฟล์ แบบเก็บข้อมูลทะเบียนเด็กก ำพร้ำรำยบุคคล
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนเด็กก ำพร้ำรำยบุคคล

โดย: กอจ. ตรัง 17 ก.ค. 2559 4,091 เปิดแนบไฟล์ ตรวจสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนฯเพื่อขอรับรองฮาลาล
เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ฝ่ายกิจการฮาลาลลงพื้นที่ใน 3 อำเภอ สิเกา เมืองตรัง นาโยง เพื่อตรวจสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในโครงการของสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,656