086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554
หน้าหลักมัสยิดและสัปปุรุษ

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษจังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
รวม
ชาย
หญิง
กระบี่ 211 67,765 62,424 130,189
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 7,060 6,812 13,872
นครศรีธรรมราช 131 9,156 8,566 17,722
นราธิวาส 1 0 0 0
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,059 8,776 17,835
พัทลุง 98 13,407 12,873 26,280
ภูเก็ต 56 1,656 1,582 3,238
ยะลา 510 15,696 14,851 30,547
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 392 158 186 344
สตูล 232 630 631 1,261
สุราษฎร์ธานี 48 4,052 3,947 7,999

รวม

1,990 128,645 120,649 249,294

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 259,370