สนับสนุนโดย
Halal Institue Prince of Songkla University
สนับสนุนโดย
ʶҺѹ
086-159-6554
หน้าหลักมัสยิดและสัปปุรุษ

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษจังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
รวม
ชาย
หญิง
กระบี่ 211 67,485 62,125 129,610
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 6,132 5,900 12,032
นครศรีธรรมราช 131 8,878 8,320 17,198
นราธิวาส 1 0 0 0
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 8,956 8,678 17,634
พัทลุง 98 13,407 12,871 26,278
ภูเก็ต 56 1,234 1,200 2,434
ยะลา 510 14,527 13,756 28,283
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 392 142 172 314
สตูล 232 630 630 1,260
สุราษฎร์ธานี 48 4,049 3,947 7,996

รวม

1,990 125,446 117,600 243,046

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 243,670