สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
หน้าหลักมัสยิดและสัปปุรุษ

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษจังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
รวม
ชาย
หญิง
กระบี่ 213 68,583 63,322 131,905
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 7,895 7,624 15,519
นครศรีธรรมราช 131 10,252 9,619 19,871
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,417 9,093 18,510
พัทลุง 98 13,402 12,880 26,282
ภูเก็ต 56 1,863 1,804 3,667
ยะลา 516 17,601 16,686 34,287
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 392 385 386 771
สตูล 237 24,544 23,689 48,233
สมาพันธ์ฯ 0 0 0 0
สุราษฎร์ธานี 49 4,078 3,964 8,042

รวม

2,672 158,028 149,069 307,097

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 358,794