สนับสนุนโดย
086-159-6554
086-159-6554
หน้าหลักมัสยิดและสัปปุรุษ

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษจังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
รวม
ชาย
หญิง
กระบี่ 213 73,527 68,429 141,956
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 8,517 8,317 16,834
นครศรีธรรมราช 131 10,461 9,824 20,285
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 108 12,644 12,210 24,854
ยะลา 520 32,023 29,097 61,120
ระนอง 32 4,614 4,418 9,032
สตูล 241 34,166 32,919 67,085
สุราษฎร์ธานี 51 5,661 5,599 11,260

รวม

1,461 181,615 170,813 352,428

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 594,750