086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554
หน้าหลักมัสยิดและสัปปุรุษ

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษจังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
รวม
ชาย
หญิง
กระบี่ 213 68,215 62,915 131,130
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 7,547 7,269 14,816
นครศรีธรรมราช 131 9,415 8,754 18,169
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,418 9,093 18,511
พัทลุง 98 13,404 12,879 26,283
ภูเก็ต 56 1,830 1,770 3,600
ยะลา 516 16,902 16,041 32,943
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 392 157 186 343
สตูล 232 630 632 1,262
สุราษฎร์ธานี 49 4,077 3,963 8,040

รวม

2,667 131,603 123,504 255,107

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 302,537