สนับสนุนโดย
ICK RADIO
สนับสนุนโดย
ICK RADIO
สนับสนุนโดย
ICK RADIO
สนับสนุนโดย
ICK RADIO
หน้าหลักมัสยิดและสัปปุรุษ

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษจังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
รวม
ชาย
หญิง
กระบี่ 215 69,106 63,663 132,769
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 8,513 8,302 16,815
นครศรีธรรมราช 131 10,450 9,808 20,258
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 106 9,555 9,206 18,761
พัทลุง 98 13,413 12,892 26,305
ภูเก็ต 56 1,923 1,867 3,790
ยะลา 517 18,200 17,315 35,515
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 407 497 490 987
สตูล 238 31,213 30,188 61,401
สุราษฎร์ธานี 50 4,372 4,245 8,617

รวม

2,693 167,250 157,978 325,228

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 431,757