086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554
หน้าหลักมัสยิดและสัปปุรุษ

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษจังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
รวม
ชาย
หญิง
กระบี่ 212 68,088 62,734 130,822
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 7,363 7,105 14,468
นครศรีธรรมราช 131 9,214 8,614 17,828
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,081 8,800 17,881
พัทลุง 98 13,413 12,879 26,292
ภูเก็ต 56 1,827 1,767 3,594
ยะลา 510 16,557 15,694 32,251
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 392 158 186 344
สตูล 232 630 631 1,261
สุราษฎร์ธานี 48 4,052 3,947 7,999

รวม

2,659 130,391 122,359 252,750

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 274,651