สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
หน้าหลักมัสยิดและสัปปุรุษ

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษจังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
รวม
ชาย
หญิง
กระบี่ 213 68,591 63,357 131,948
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 7,900 7,641 15,541
นครศรีธรรมราช 131 10,255 9,621 19,876
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,417 9,093 18,510
พัทลุง 98 13,404 12,880 26,284
ภูเก็ต 56 1,924 1,864 3,788
ยะลา 516 18,193 17,293 35,486
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 392 497 490 987
สตูล 238 28,542 27,719 56,261
สุราษฎร์ธานี 49 4,085 3,967 8,052

รวม

2,673 162,816 153,927 316,743

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 382,464