สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
หน้าหลักมัสยิดและสัปปุรุษ

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษจังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
รวม
ชาย
หญิง
กระบี่ 215 73,135 67,614 140,749
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 8,517 8,309 16,826
นครศรีธรรมราช 131 10,454 9,812 20,266
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 108 12,015 11,530 23,545
พัทลุง 98 13,412 12,891 26,303
ภูเก็ต 59 1,958 1,896 3,854
ยะลา 518 19,948 18,707 38,655
ระนอง 32 1,858 1,784 3,642
สงขลา 407 497 490 987
สตูล 238 32,367 31,437 63,804
สุราษฎร์ธานี 51 5,454 5,350 10,804

รวม

2,704 179,623 169,822 349,445

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 479,628