สนับสนุนโดย
www.ick.or.th
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
หน้าหลักมัสยิดและสัปปุรุษ

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษจังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
รวม
ชาย
หญิง
กระบี่ 213 68,011 62,711 130,722
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 7,427 7,154 14,581
นครศรีธรรมราช 131 9,297 8,674 17,971
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,415 9,088 18,503
พัทลุง 98 13,414 12,878 26,292
ภูเก็ต 56 1,828 1,769 3,597
ยะลา 510 16,814 15,967 32,781
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 392 158 186 344
สตูล 232 630 632 1,262
สุราษฎร์ธานี 48 4,052 3,947 7,999

รวม

2,660 131,054 123,008 254,062

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 287,869