086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554
หน้าหลักมัสยิดและสัปปุรุษ

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษจังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
รวม
ชาย
หญิง
กระบี่ 213 73,547 68,824 142,371
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 8,524 8,319 16,843
นครศรีธรรมราช 131 10,474 9,838 20,312
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 108 12,642 12,225 24,867
พัทลุง 98 13,448 12,916 26,364
ภูเก็ต 59 1,958 1,896 3,854
ยะลา 520 37,083 33,720 70,803
ระนอง 32 4,746 4,549 9,295
สงขลา 407 497 490 987
สตูล 241 34,179 32,921 67,100
สุราษฎร์ธานี 51 5,661 5,599 11,260

รวม

2,707 202,767 191,299 394,066

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 633,122