มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

14 พ.ย. 2566 18 ครั้ง
แบบรับรองเป็นสัปปุรุษมัสยิด word
14 พ.ย. 2566 11 ครั้ง
แบบรับรองเป็นสัปปุรุษมัสยิด
04 ส.ค. 2566 68 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม
23 มิ.ย. 2566 71 ครั้ง
แบบรายงานผลการดูดวงจันทร์ word
23 มิ.ย. 2566 57 ครั้ง
แบบรายงานผลการดูดวงจันทร์
15 มิ.ย. 2566 78 ครั้ง
แบบบันทึกร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องขอความช่วยเหลือของสัปปุรุษ PDF
15 มิ.ย. 2566 72 ครั้ง
แบบบันทึกร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องขอความช่วยเหลือของสัปปุรุษ word
15 มิ.ย. 2566 66 ครั้ง
ใบลาออกจากกรรมการมัสยิด ไฟล์ word
15 มิ.ย. 2566 66 ครั้ง
ใบลาออกจากกรรมการมัสยิด
24 ก.ค. 2565 282 ครั้ง
แบบแจ้งวาระของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดว่างหรือหมดลง
06 ก.ค. 2565 302 ครั้ง
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบมัสยิดออนไลน์ประจำมัสยิด
09 มิ.ย. 2565 290 ครั้ง
ใบสมัครการอบรมและสอบก่อนนีกะห์
26 ก.พ. 2564 841 ครั้ง
แบบจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษรายบุคคล word
26 ก.พ. 2564 1,020 ครั้ง
แบบจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษรายบุคคล pdf
18 ก.พ. 2564 730 ครั้ง
แบบสร้างและขอจัดตั้งมัสยิดบอ.1
18 ก.พ. 2564 1,057 ครั้ง
แบบมอบหมายให้กอจ.ไปดำเนินการคัดเลือก
11 ก.พ. 2564 869 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด
11 ก.พ. 2564 861 ครั้ง
แบบสมัคร/ยืนยันการเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิด
18 ม.ค 2564 9,331 ครั้ง
เนื้อหาสาระของการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.)ตามวิถีอิสลาม
18 ม.ค 2564 1,390 ครั้ง
คู่มือจัดอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.)
18 ม.ค 2564 4,123 ครั้ง
ข้อสอบภาคปฏิบัติของผู้เข้าอบรมก่อนนิกะฮ.
23 มี.ค. 2563 1,048 ครั้ง
แบบ ศอ.ม.3 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
23 มี.ค. 2563 999 ครั้ง
แบบขอจัดตั้งกองทุนรากาต
23 มี.ค. 2563 1,198 ครั้ง
แบบขออนุญาต จัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
23 มี.ค. 2563 1,045 ครั้ง
บัญชีรายชื่อ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดจังหวัดกระบี่ (ที่ได้รับจัดสรร)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
17 พ.ย. 2562 1,287 ครั้ง
แบบลาออกจากการเป็นสัปปุรษ
12 ธ.ค. 2559 1,711 ครั้ง
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนเด็กก ำพร้ำรำยบุคคล
17 ก.ย. 2559 2,137 ครั้ง
เอกสารประกอบการประเมินมัสยิดรอบ 2
17 ก.ย. 2559 2,095 ครั้ง
แบบประเมิน มัสยิดรอบ 2
 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 587,410