มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก กิจกรรม

กิจกรรม

รับมอบหนังสือความร่วมมือจัดระเบียบการสมรสระหว่างสองประเทศ
25ตุลาคม2566 ประธาน กอจ.กระบี่ รับมอบหนังสือความร่วมมือจัดระเบียบการสมรสระหว่างสองประเทศ จากผู้แทนรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ร่วมประชุมฯมอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน ... ตามที่เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ หมู่ที่ 2 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 เข้าเยี่ยมชมสำนักงานสภาอิสลามแห่งประเทศไทย ขออ้างอิงถึงประเด็นข้างต้น 2. สภาอิสลามและธรรมเนียมมลายูแห่งเปริส (Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Peris - MAIPs) และแผนกบริหารกฎหมายไซอาริยาห์ของกรมกิจการอิสลามแห่งเปริส (JAIPs) ขอเสนอการเยือนสำนักงานของประเทศไทยในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563) จากวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 การเยี่ยมชมงานครั้งนี้ประกอบด้วย การพบปะกับสำนักงานของ ICT ที่พัทลุง กระบี่ ตรัง และนครศรีธรรมราช 3 แห่ง การเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปการประชุมก่อนหน้านี้ระหว่าง MAIPs และสภาอิสลามแห่งภูมิภาคอันดามัน ประเทศไทย หลังจากที่คณะกรรมการ Zakat ของ MAIPs ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์สองประการ วัตถุประสงค์แรกคือการพัฒนามาตรฐานการจดทะเบียนสมรส โดยเฉพาะสำหรับ (ชาวมุสลิม/มุสลิมมาเลเซีย) ประการที่สอง คณะกรรมการวางแผนที่จะหารือเกี่ยวกับแนวทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยเฉพาะฐานข้อมูลการแต่งงานระหว่างทั้งสองประเทศ ผมหวังว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะช่วยให้การบริหารจัดการและการจดทะเบียนสมรสในเปอร์ลิสราบรื่นและราบรื่นขึ้น ฉันขอบคุณสำหรับการพิจารณาของคุณ และรอคอยที่จะประสบความสำเร็จในการเยี่ยมชมการทำงานในเร็ว ๆ นี้ ท่านศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ฮาฟีซ บิน อาบู เซมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกิจการอิสลามแห่งเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย (JAIPs) "PERLIS DAMAI DAN MENAWAN" "PERLIS THE DENNIBLE CHARM"
25 ต.ค. 2566 32
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดปอเนาะ เกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566) พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปอเนาะเกาะศรีบอยาจังหวัดกระบี่ พร้อมรับฟังถึงปัญหาอุปสรรคสิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงให้กำลังใจ ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการรักษาฟื้นฟู การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นแนวทางของ ภาครัฐในการขับเคลื่อนแนวคิดผู้เสพเป็นผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการรักษา แทนการลงโทษทางอาญาให้กลับมาเป็นพลังของสังคมโดยต้องดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้เห็นผลในทันที โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รับฟังการบรรยายจาก นายนายอิดริส บุหงารัตน์ ผู้อำนวยการ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพปอเนาะเกาะศรีบอยา ซึ่งได้รายงานถึงสถานฟื้นฟูสมรรถภาพปอเนาะเกาะศรีบอยา ซึ่งบริหารโดย มูลนิธิคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า และได้รับการอนุญาตจากสถาบันบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยฟื้นฟูซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 327 คน โดยศูนย์ฟื้นฟูปอเนาะเกาะศรีบอยา ใช้แนวทางศาสนาในการช่วยบำบัดขัดเกลาผู้ป่วยให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนแนวคิดไม่กลับไปสู่วงจรยาเสพติดซ้ำรวมถึงการพูดคุยกับครอบครัวผู้ป่วยให้มีส่วนช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรม ระหว่างการตรวจเยี่ยม พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้กำลังใจกับผู้ป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟู และได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดซึ่งไม่ใช่คนร้ายแต่เป็นผู้ป่วยซึ่งการรักษาภาครัฐจะต้องดำเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองรวมถึงชุมชนครอบครัว อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ในการติดตามผู้ผ่านการรักษาเป็นระยะ เพื่อไม่ให้เกิดวงจรการกลับไปเสพซ้ำ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังได้กล่าวถึง แนวคิดผู้เสพคือผู้ป่วยซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยจากการติดยาเสพติด หากสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาสามารถทำได้โดยไม่เสียประวัติและไม่ถูกลงโทษทางอาญา ซึ่งหากผู้ต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 นอกจากนั้นครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดของผู้ป่วยก็สามารถมีบทบาทในการช่วยสังเกตการณ์และเฝ้าระวังสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะมีสัญญาณ มีพฤติกรรมหรือความคิดที่เปลี่ยนแปลง ไม่สามารถควบคุมตนเอง และแจ้งหรือสอบถามข้อมูลเพื่อสามารถนำสมาชิกในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดเข้ารับการรักษาได้เช่นกัน
24 ก.ย. 2566 52
งาน
23 ก.ย.66/20.00 น. ฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นเกียรติให้โอวาทและพบปะพี่น้องมุสลิม ในพิธีเปิดกิจกรรมทดสอบทักษะวิชาการงาน "วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์" หน่วยสอบที่ 57 สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายธานี หะยีมะสาและ ปลัดจังหวัดกระบี่ ในวาระงานย่อยครั้งที่1 ของปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนนูรุ้ลฟาตะห์ มัสยิดบ้านนบเก่า ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ฮัจยีสุนทร สีหมุ่น รองประธานกรรมการอิสลามจังหวัดกระบึ่ ในฐานะประธานเขตการศึกษาที่ 7 สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมทดสอบทักษะวิชาการงาน "วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์" หน่วยสอบที่ 57 (อำเภออ่าวลึก-เขาพนม) ในวาระงานย่อยครั้งที่1 ของปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนนูรุ้ลฟาตะห์ มัสยิดบ้านนบเก่า ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
23 ก.ย. 2566 50
ต้อนรับอบต.เนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สัญจรตำบลเนินงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้นำในพื้นที่ตำบลเนินงาม ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานร่วมกันของคนในชุมชน ได้เพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ความเป็นเลิศโดยการติดอาวุธทางปัญญา ผู้นำใน พื้นที่ตำบลเนินงาม ได้ศึกษาเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมตามพื้นอื่นๆ และนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาท้องถิ่นและ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ส่งเสริมให้ผู้นำในพื้นที่ตำบลเนินงาม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และการทำงาน เป็นทีม และเกิดการสร้างเครื่อข่าย ความปรองดองสมานฉันท์ นั้น ในการนี้ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการนำผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำเยาวชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม จำนวน ๔๖ ท่าน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานองค์กร การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ณ หน่วยงานของท่าน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐ : ๐๐ น. เป็นต้นไป
21 ก.ย. 2566 97
อบรมพัฒนาศักยภาพ “(อาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำมัสยิด- อสม.)
วันนี้(20 กันยายน 6ุ) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ “(อาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำมัสยิด- อสม.) ” หลักสูตรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เพื่อเพิ่มศักยภาพอสม. ซึ่งเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัย สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม สามารถให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนภายในมัสยิดและชุมชนได้ ซึ่งจะส่งผล ต่อการก้าวสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านสุขภาวะ ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน โดยการเชื่อมโยงความรู้ สู่ศาสนสถานและผู้นำศาสนา เพื่อให้สัปปุรุษเข้าใจการใช้ชีวิตกอนวัยอันควร ณ ห้องประชุม มัสยิดสามัคคีมัสยิด (คลองหมาก) โดยมี นายวิรัตน์ และเล็มคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่เป็นวิทยากรอบรม พร้อมด้วย วิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามกระบี่
20 ก.ย. 2566 88
ร่วมละหมาดวันศุกร์และกิจกรรมการประชุมใหญสามัญประจำปี 2566 ณ มัสยิดนูรุสสลาม บ้านอ่าวลึกน้อย
8กันยายน2566 ร่วมละหมาดวันศุกร์และกิจกรรมการประชุมใหญสามัญประจำปี 2566 ณ มัสยิดนูรุสสลาม บ้านอ่าวลึกน้อย ประธาน กอจ นำเสนอ คุตบะห์ มัสยิดอ่าวลึกน้อย โดย มีสาระ กำชับ ให้ส่งเสริม การทำดี ละเว้นสิ่งตัองห้าม และ นำซุนนะห์นบีไป สู่ การดำรงชีวิต ตลอดไป /อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ ทำหน้าที่อิหม่าม จากนั้นท่านฮัจยีอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 จากนั้นอาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในกัวข้อ การบริหารองค์กรมัสยิดแบบมีส่วนร่วม
08 ก.ย. 2566 85
นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.กระบี่ เป็นวิทยากรพิเศษ
วันนี้ที่ภูเก็ต.....นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.กระบี่ เป็นวิทยากรพิเศษได้รับการต้อนรับ อย่างดียิ่งจาก ประธานกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดภูเก็ต และคณะ ได้รับเกียรติจาก ประธานชมรมอิหม่ามตำบลไม้ขาว เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การบริหารมัสยิด อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมบลูเคนย่อน จังหวัดภูเก็ต / โดยมี ท่าน วิรัช สีหมุ่น ท่าน อาลีม บ้านนบ ท่าน อ มาลิก ใจดี เข้าร่วมในกิจกรรม โดยมี กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการมัสยิด และกลุ่มมุสลิมะห์ /ในเขตตำบล ไม้ขาว / จำนวน 200 คน 7 กันยายน 2566
07 ก.ย. 2566 83
 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 587,403