มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

Krabi Provincial Islamic Committee Office

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

12 ส.ค. 2566 64 ครั้ง
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

04 ส.ค. 2566 64 ครั้ง
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม
ระเบียบว่าด้วยเรื่องการจัดงานมัสยิดและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม

25 มิ.ย. 2566 137 ครั้ง
อบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66
การอบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ วันที่ 25 มิถุนายน 66 ณ มัสยิดกลางกระบี่

28 พ.ค. 2566 221 ครั้ง
กำหนดการอบรมและทดสอบก่อนนิกะห์ ปี 66
ดำเนินการอบรมและทดสอบในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ทุกเดือน ใช้สนามสอบ ณ มัสยิดกลางจังหวัด กระบี่ มีรายละเอียดกำหนดวันอบรมและทดสอบ ดังนี้

24 ก.ค. 2565 928 ครั้ง
แบบแจ้งวาระของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดว่างหรือหมดลง
เมือกรรมการมัสยิดได้ว่างลงด้วยการหมดวาระหรือว่างลง ให้ทุกมัสยิดดำเนินการแจ้งตามแบบฟรอม์นี้ พร้อมเอกสาร แบบ กอม.ส่งสำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

06 ก.ค. 2565 785 ครั้ง
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบมัสยิดออนไลน์ประจำมัสยิดและคำสั่งมัสยิด
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบมัสยิดออนไลน์ประจำมัสยิดและคำสั่งมัสยิด

27 มิ.ย. 2565 947 ครั้ง
ผลการอบรมและทดสอบก่อนนิกาหฺ 26 มิถุนายน 65
ผลการอบรมและทดสอบก่อนนิกาหฺ 26 มิถุนายน 65

09 มิ.ย. 2565 1,043 ครั้ง
ใบสมัครการอบรมและสอบก่อนนีกะห์
ใบสมัครการอบรมและสอบก่อนนีกะห์

06 มิ.ย. 2565 789 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงาน สานสัมพันธ์อัดิ้ลอัฎฮา กระบี่ ครั้งที่ ๒
มูลนิธิมุสลิมนจังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ สมาคมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการบริหารมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ จัดให้มีกิจกรรมงาน สานสัมพันธ์รายอฮัจย์กระบี่ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ในครั้งนี้จัดให้มีกิจกรรมวิชาการสันทนาการที่หลากหลายยิ่งใหญ่ นอกจากกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการแล้ว อีกยังมี เช่น การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์อีดิ้ลอัฎฮา การแข่งขันทำขนมพื้นตามเทศการงานอีดิ้ลอัฎฮา กิจกรรมสวนสนุกสำหรับเยาวชน(ฟีร)การออกร้านค้า ฯลฯ

27 มี.ค. 2565 692 ครั้ง
แบบคำร้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบคคล
แบบคำร้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบคคล

27 มี.ค. 2565 648 ครั้ง
ประกาศและคำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลระบบทะเบียนมัสยิด
เพื่อให้การดำเนินการจัดทำระบบทะเบียนมัสยิดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพการทำงาน ให้ทุกมัสยิดดำเนินการแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าทที่ตามประกาศนี้

07 ส.ค. 2564 1,385 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด pdf
รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด

07 ส.ค. 2564 1,131 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด
รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด

25 เม.ย. 2564 1,742 ครั้ง
กระบี่ แจ้งเลื่อนการอบรมและสอบก่อนนีกะ
แจ้งเลื่อนการอบรมและสอบก่อนนีกะ

26 ก.พ. 2564 1,751 ครั้ง
แบบจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษรายบุคคล pdf
โหลดไปพิมพ์จัดเก็บได้เลย

26 ก.พ. 2564 1,891 ครั้ง
แบบจัดเก็บข้อมูลสัปปุรุษรายบุคคล word
โหลดไปพิมพ์

11 ก.พ. 2564 1,973 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด
รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด ตามนี้เลย

08 ก.พ. 2564 1,313 ครั้ง
ประกาศผลการสอบ โครงการอบรมและทดสอบก่อนนิกาหฺ ตามวิถีอิสลาม รุ่นที่ 1 2564
ประกาศผลการสอบ โครงการอบรมและทดสอบก่อนนิกาหฺ ตามวิถีอิสลาม รุ่นที่ 1/2564 สอบเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 ณ สนามสอบ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ผู้ที่ยังสอบไม่ผ่าน(ถ้ามี) สามารถขออบรมและสอบแก้ตัวใหม่ ในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนถัดไป เวลา 09:00 -16:30 น. ณ สนามสอบมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่

18 ม.ค 2564 1,351 ครั้ง
ปฏิทินการดำเนินการอบรมและสอบก่อนนิกาห.ตามวิถีอิสลาม ประจำปี ๒๕๖๔
กำหนดตารางอบรมและสอบ เวลา๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น. - ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าทำการอบรม เวลา๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. - อบรมให้ความรู้ภาคปฏิบัติ/ภาคทฤษฎี เวลา๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. - สอบภาคปฏิบัติ เวลา๑๔.๐๐-๑๕.๓๐น. - สอบภาคทฤษฎี

18 ม.ค 2564 491 ครั้ง
ใบสมัครเข้าอบรมและทดสอบก่อนนิกาห.ตามวิถีอิสลาม
หมายเหตุ : ช่องทางการติดต่อกรรมการฝ่ายการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ทางหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้ ๐๘๖-๒๗๔๙๐๗๓/๐๘๗-๒๘๐๐๘๒๐/๐๘๑-๖๙๑๗๘๓๙/๐๙๓-๕๘๐๗๑๘๙

18 ม.ค 2564 4,390 ครั้ง
คู่มือจัดอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.) ตามวิถีอิสลาม
คู่มือจัดอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.) ตามวิถีอิสลาม تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَـعٍ: لِـمَالِـهَا، وَلِـحَسَبِـهَا، وَلِجَماَلِهاَ، وَلِدِينِـهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. متفق عليه "ผู้หญิงนั้นจะถูกแต่งงานเนื่องด้วยสาเหตุสี่ประการ คือ เนื่องจากทรัพย์สินของนาง หรือเนื่องจากวงศ์ตระกูลของนาง หรือเนื่องจากความสวยงามของนาง หรือเนื่องจากศาสนาของนาง ดังนั้นจงเลือกแต่งงานกับสตรีที่มีศาสนาอยู่ในตัว แล้วสองมือท่านก็จะมีโชค (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ และ มุสลิม)

18 ม.ค 2564 9,053 ครั้ง
ข้อสอบภาคปฏิบัติของผู้เข้าอบรมก่อนนิกะฮ.
กล่าวกาลีเมาะห์ชาฮาดะห์ (กล่าวคำปฏิญาณตน) คือกล่าวคำว่า أَشْهَدُأَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّاللهُ وَأَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّدًارَّسُوْلُ اللهِ อ่านว่า อัชฮาดุอัลลาอิลาฮาอิล ลัลลอฮ.วาอัชฮาดุอันนามูฮัมมาดัรรอซูลุลลอฮ. ความหมาย “ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ และแท้จริงนบีมูฮำหมัดนั้นเป็นร่อซู้ล ของอัลลอฮ์” เหตุผลของการยอมรับ ว่าอัลลอฮ.ทรงมีนั้น “คือโลกนี้และสรรพสิ่งที่ถูกสร้างทั้งปวง”

18 ม.ค 2564 1,322 ครั้ง
เนื้อหาสาระของการอบรม เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.)ตามวิถีอิสลาม
เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน(นิกะฮ.)ตามวิถีอิสลาม تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَـعٍ: لِـمَالِـهَا، وَلِـحَسَبِـهَا، وَلِجَماَلِهاَ، وَلِدِينِـهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. متفق عليه "ผู้หญิงนั้นจะถูกแต่งงานเนื่องด้วยสาเหตุสี่ประการ คือเนื่องจากทรัพย์สินของนาง หรือเนื่องจากวงศ์ตระกูลของนาง หรือเนื่องจากความสวยงามของนาง หรือเนื่องจากศาสนาของนาง ดังนั้นจงเลือกแต่งงานกับสตรีที่มีศาสนาอยู่ในตัว แล้วสองมือท่านก็จะมีโชค (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ และ มุสลิม)

23 มี.ค. 2563 1,877 ครั้ง
แบบ ศอ.ม.3 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
แบบ ศอ.ม.3 แบบรายงานสถิติข้อมูล ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด

23 มี.ค. 2563 1,625 ครั้ง
แบบขออนุญาต จัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
แบบขออนุญาต จัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด

23 มี.ค. 2563 1,928 ครั้ง
การขอจัดตั้งกองทุนซะกาตและสังคมสงเคราะห์ ประจำมัสยิด
การขอจัดตั้งกองทุนซะกาตและสังคมสงเคราะห์ ประจำมัสยิด

 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร 075 700 324
จำนวนผู้เข้าชม: 582,863