กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 214 30,744 71,036 66,560 137,596
ชุมพร 7 0 0 0 0
ตรัง 152 3,624 7,210 7,005 14,215
นครศรีธรรมราช 131 4,359 10,433 9,838 20,271
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
พังงา 108 5,403 11,691 11,370 23,061
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,107 24,694
ภูเก็ต 59 941 1,705 1,699 3,404
ยะลา 523 17,966 43,660 38,467 82,127
ระนอง 32 1,966 4,535 4,356 8,891
สงขลา 407 196 462 461 923
สตูล 241 15,345 32,794 31,654 64,448
สุราษฎร์ธานี 51 2,451 5,328 5,277 10,605
รวม 2,705 88,923 201,447 188,796 390,243

รายชื่อมัสยิด

บ้านทุ่ง
ทะเบียนเลขที่: 043
จังหวัด: สตูล
มัสยิดกอมารุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 029
จังหวัด: ตรัง
อัลมูญาฮีดีน
ทะเบียนเลขที่: 151
จังหวัด: สตูล
มูฮายีรีนบ่อน้ำผุด
ทะเบียนเลขที่: 190
จังหวัด: สตูล
บ้านขุนสมุทร
ทะเบียนเลขที่: 174
จังหวัด: กระบี่
มัสยิดนูรุสลาม
ทะเบียนเลขที่: 012
จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์
เปรีย
ทะเบียนเลขที่: 031
จังหวัด: สตูล
บ้านเจ๊ะหลี
ทะเบียนเลขที่: 033
จังหวัด: กระบี่
มัสยิดหุซัยฟะฮ์บินยามาน
ทะเบียนเลขที่: 145
จังหวัด: ตรัง
มัสยิด อัตตักวา
ทะเบียนเลขที่: 094
จังหวัด: พัทลุง
บ้านในไร่
ทะเบียนเลขที่: 080
จังหวัด: กระบี่
นูรุลอิม่าน
ทะเบียนเลขที่: 088
จังหวัด: พังงา
มัสยิดอัสสะลาฟี
ทะเบียนเลขที่: 137
จังหวัด: ตรัง
นูรุลลอฮฺ
ทะเบียนเลขที่: 165
จังหวัด: กระบี่
สนกลาง
ทะเบียนเลขที่: 072
จังหวัด: สตูล
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 671,325